Thông báo xét, cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên học kỳ 1 năm học 2023-2024

THÔNG BÁO

 

  • Sinh viên Khóa 64->Khóa 68 xem danh sách sinh viên DỰ KIẾN  được xét, cấp học bổng khuyến khích học tập Học kỳ I năm học 2023-2024 tại Fanpage Khoa Xây dựng DD&CN – Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, Zalo Cán bộ lớp các khóa hoặc xem tại bảng tin (bên ngoài Văn phòng Khoa) từ ngày 31/5/2024 đến 11/6/2024.
  • Khoa Xây dựng DD&CN xét, cấp học bổng theo thông báo của nhà Trường, trong thời gian niêm yết danh sách Dự kiến sẽ cập nhật bổ sung điểm điều kiện xét cấp học bổng khuyến khích học tập: Điểm rèn luyện, yêu cầu về trình độ ngoại ngữ theo tiến trình học tập.
  • Trong thời gian từ ngày 31/5/2024 -> 11/6/2024 Khoa tiếp nhận đơn thắc mắc về danh sách Dự kiến xét, cấp học bổng của sinh viên.

+ Sinh viên nộp đơn (bản cứng) trực tiếp tại Văn phòng Khoa Xây dựng DD&CN- P106 nhà A1

+ Điện thoại: 032 528 8985

(Sau thời hạn trên Khoa không giải quyết)

                                                          

 Khoa Xây dựng DD&CN