Phòng thí nghiệm sức bền vật liệu

1. Giới thiệu Phòng thí nghiệm

Bộ môn Sức bền Vật liệu được thành lập vào tháng 8 năm 1966, với 07 cán bộ giảng viên và 01 cán bộ thí nghiệm từ trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.

Phòng thí nghiệm (PTN) Sức bền Vật liệu ra đời cùng với thời điểm thành lập của Bộ môn Sức bền Vật liệu, trải qua nhiều giai đoạn phát triển, PTN luôn đảm nhiệm tốt vai trò của mình trong phục vụ đào tạo, nghiên cứu và phục vụ sản xuất.

Hiện tại, đội ngũ cán bộ hướng dẫn thực hành của PTN gồm hai cán bộ trong đó có một cán bộ có trình độ tiến sỹ và một cán bộ là cử nhân.

2. Nhân sự

TT

Ảnh

Học hàm
Học vị

Họ và tên

Email
Điện thoại

Ghi chú

1

GVC.TS.

Chu Thanh BÌnh

binhct@nuce.edu.vn

0903291159

Phụ trách Phòng thí nghiệm

2

GV.TS.

Vũ Văn Thẩm

thamvv@nuce.edu.vn

0972811818

Cán bộ hướng dẫn thí nghiệm

3

KTV. CĐ

Trần Thị Quỳnh Thư

thutq@nuce.edu.vn

0985905499

Cán bộ hướng dẫn thí nghiệm

 

3. Đào tạo và nghiên cứu khoa học

Giảng dạy hệ Đại học

Nghiên cứu khoa học

Thí nghiệm môn học Sức bền Vật liệu

Thí nghiệm môn học Sức bền vật liệu 1

Thí nghiệm môn học Sức bền vật liệu 2

Thực hiện các thí nghiệm theo đơn đặt hàng phục vụ công tác đào tạo sau đại học

Thực hiện các thí nghiệm phục vụ đề tài nghiên cứu khoa học các cấp và đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên

Hợp tác nghiên cứu thực nghiệm với các đối tác trong và ngoài trường.

 

4. Một số hình ảnh của phòng thí nghiệm Sức bền vật liệu

 

Khánh thành Phòng thí nghiệm mới tại nhà học H2 (4/2021)

Khánh thành Phòng thí nghiệm mới tại nhà học H2 (4/2021)

                  

Máy thí nghiệm INSTRON 5985 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dụng cụ đo giãn dài không tiếp xúc Video Extensometer

Bộ gá thử uốn 3 điểm

5. Thông tin liên hệ

Địa chỉ PTN: Phòng 115, Nhà H1, Trường Đại học Xây dựng

Phó trưởng bộ môn, phụ trách PTN: TS. Chu Thanh Bình – 0903291159