Hội đồng Khoa học và Đào tạo

Hội đồng Khoa học và Đào tạo Khoa được thành lập theo quyết định số 459/QĐ-ĐHXD do Hiệu trưởng ký ngày 6/5/2021 với nhiệm vụ tư vấn cho trưởng khoa để thực hiện những công việc sau:

1. Đào tạo, bảo đảm chất lượng giáo dục, hoạt động khoa học và công nghệ;

2. Phát triển đội ngũ giảng dạy và nghiên cứu khoa học của khoa;

3. Mở ngành, chuyên ngành đào tạo, triển khai và hủy bỏ các chương trình đào tạo; định hướng phát triển khoa học và công nghệ, kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ; phân công thực hiện các nhiệm vụ đào tạo, khoa học và công nghệ của khoa;

4. Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của sinh viên;

5. Nâng cao chất lượng đào tạo và đảm bảo chất lượng đầu ra;

6. Đánh giá việc tổ chức và quản lý đào tạo, hoạt động khoa học và công nghệ của khoa.

Danh sách hội đồng khoa học và Đào tạo

Khoa Xây dựng dân dụng và công nghiệp nhiệm kỳ 2019-2024

STT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác

1

PGS. TS. Phạm Thanh Tùng

Trưởng khoa Xây dựng DD & CN

2

GS. TS. Trần Minh Tú

Phó trưởng khoa Xây dựng DD & CN

3

PGS. TS. Nguyễn Mạnh Tuấn

Phó trưởng khoa Xây dựng DD & CN

4

PGS. TS. Hồ Ngọc Khoa

Trưởng bộ môn Công nghệ và Quản lý xây dựng

5

PGS. TS. Vũ Anh Tuấn

Trưởng bộ môn Công trình thép-gỗ

6

PGS. TS. Nguyễn Trường Thắng

Trưởng bộ môn Công trình bê tông cốt thép

7

PGS. TS. Nguyễn Trung Hiếu

Trưởng bộ môn Thí nghiệm và kiểm định công trình

8

PGS. TS. Phạm Xuân Đạt

Trưởng bộ môn Cơ học kết cấu

9

TS. Nguyễn Sỹ Nam

Trưởng bộ môn Cơ học lý thuyết

10

TS. Chu Thanh Bình

Phó trưởng bộ môn Sức bền Vật liệu

11

PGS. TS. Trần Hồng Hải

Giảng viên bộ môn Công nghệ và quản lý xây dựng

12

PGS. TS. Nguyễn Hoàng Giang

Phó hiệu trưởng

13

PGS. TS. Nguyễn Ngọc Linh

Trưởng phòng Tổ chức cán bộ

14

GS. TS. Phan Quang Minh

Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn Đại học Xây dựng

15

Trần Đức Lân

Tổng giám đốc Công ty TNHH VSL Việt Nam