THÔNG BÁO VỀ VIỆC XÉT CẤP HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP CHO SINH VIÊN HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2021-2022

Thông báo về việc xét cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên học kỳ 2 năm học 2021 - 2022