Thông báo V/v xét tốt nghiệp đợt 4 năm học 2020-2021

Từ 27/12/2021 đến 30/12/2021, sinh viên khóa cũ, Bằng 2, Liên thông đủ điều kiện tốt nghiệp nộp đơn xin xét tốt nghiệp tại địa chỉ email: Xettotnghiepkxd@gmail.com (mẫu đơn đính kèm).

Danh sách file đính kèm:

Mẫu đơn xin xét tốt nghiệp_1640661390875.docx