THÔNG BÁO MỚI NHẤT VỀ ĐIỀU KIỆN XÉT GIAO TTCBKT CÓ ĐIỀU KIỆN

THÔNG BÁO MỚI NHẤT VỀ ĐIỀU KIỆN XÉT GIAO TTCBKT CÓ ĐIỀU KIỆN

1/ Điều kiện xét: Sinh viên đã hoàn thành hết chương trình học, buổi học cuối cùng kết thúc trước ngày 11/12/2022 và đang đợi thi

2/ Sinh viên đạt điều kiện trên điền thông tin vào link + nộp đơn (có mẫu) và photo ảnh chụp màn hình minh chứng ngày kết thúc môn về văn phòng khoa: P106.A1.

3/ Thời hạn đăng ký và nộp minh chứng: trước 15h ngày 14/12/2022