Thông báo học bổng toàn phần bậc Thạc sỹ, Tiến sỹ của trường Đại học Tokyo

Đối tượng: Ứng viên chưa tốt nghiệp cần đảm bảo có bằng Đại học, Thạc sỹ trước cuối tháng 9 năm 2022 và ứng viên đã có bằng tốt nghiệp có thể đăng ký hồ sơ cho kỳ nhập học tháng 10 năm 2022. 

Nguồn học bổng: Học bổng Chính phủ Nhật Bản, Ngân hàng Phát triển Châu Á và các tổ chức khác. 

Chuyên ngành:

- Kỹ thuật giao thông và quy hoạch (Transportation engineering and planning);

- Phát triển cơ sở hạ tầng và hệ thống quản lý (Infrastructure development and management);

- Thiết kế và cảnh quan (Design and landscape);

- Thủy quyển và Môi trường  (Hydrosphere and environment);

- Công nghệ cơ sở hạ tầng và Thiết kế (Infrastructure technology and design (B));

- Động đất và kỹ thuật giảm nhẹ thiên tai (Earthquake and disaster mitigation engineering).

Hình thức nộp hồ sơ: Đăng ký online 

Thời hạn: Từ ngày 1/9/2021 đến 24/11/2021. Hạn cuối cùng nộp hồ sơ cho kỳ nhập học tháng 10/2022 là ngày 30/11/2021

Thông tin chi tiết học bổng và đăng ký online tại đường dẫn: http://www.civil.t.u-tokyo.ac.jp/en/admission/