PHÒNG QLĐT THÔNG BÁO HUỶ ĐĂNG KÝ MÔN HỌC BẢO LƯU ĐIỂM QUÁ TRÌNH

Phòng QLĐT thông báo huỷ đăng ký môn học bảo lưu điểm quá trình của những sinh viên đã đăng ký môn học rồi nhưng lại tiếp tục đăng ký học theo phương thức bảo lưu ĐQT (hoặc đã đăng ký học môn tương đương) trong học kỳ II năm học 2022-2023. Danh sách cụ thể sinh viên xem trong file đính kèm. Sinh viên sẽ được hoàn trả học phí môn học ĐQT qua tài khoản Ngân hàng. SV không có tài khoản Ngân hàng trong danh sách trực tiếp đến phòng Tài vụ để được hoàn lại học phí. Phòng QLĐT thông báo để sinh viên biết thực hiện./.