Hoạt động hợp tác quốc tế

Trường Đại học Xây dựng, Khoa Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp đã và đang triển khai rất nhiều các hoạt động hợp tác quốc tế với các Trường đại học, các Viện nghiên cứu và đào tạo trong lĩnh vực xây dựng một cách toàn diện trên mọi mặt như: hợp tác nghiên cứu khoa học, trao đổi giảng viên, sinh viên, hợp tác xây dựng và phát triển các chương trình liên kết đào tạo.

- Liên kết đào tạo là một trong những hoạt động được chú trọng trong chiến lược phát triển hợp tác quốc tế của Nhà trường. Cho tới nay, trường đã và đang thực hiện nhiều chương trình liên kết đào tạo trình độ kỹ sư, thạc sĩ  và tiến sĩ với các đối tác tới từ Anh, Pháp, Mỹ, Úc, Đức, Đài Loan... Đây là các chương trình uy tín, chất lượng, nhận được sự đánh giá cao của xã hội.

- Phát triển các chương trình hợp tác trao đổi giảng viên và sinh viên nhằm thúc đẩy giao lưu văn hóa, trao đổi chuyên môn, nâng cao cơ hội nghề nghiệp. Nhiều giảng viên và sinh viên của Khoa Xây dựng DD&CN đã được lựa chọn tham gia các khóa thực tập, trao đổi học viên tại các trường đối tác tại Nhật Bản, Ba Lan, Pháp, Úc… Hàng năm, khoa cũng đã tiếp nhận sinh viên từ các nước Pháp, Đức, Hà Lan, Nhật… đến tham gia các khóa học cùng với sinh viên các lớp XE, XF.

CÁC ĐỐI TÁC QUỐC TẾ CỦA KHOA XÂY DỰNG DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP

STT

Tên trường/
Tổ chức

Quốc gia

Nội dung hợp tác

1

Tổ chức Đại học Pháp ngữ - Agence Universitaire de la Francophonie (AUF)

Tổ chức gồm mạng lưới hơn 1000 trường đại học và các viện nghiên cứu khoa học có sử dụng tiếng Pháp trên toàn thế giới

Hợp tác liên kết đào tạo; Tài trợ các chuyến công tác của chuyên gia đến tham gia Hội đồng tốt nghiệp, giảng dạy chuyên đề; Cấp học bổng thực tập, du học cho giảng viên và sinh viên; Cấp chứng chỉ quốc tế cho sinh viên.

2

Trường Đại  học Giao thông công chính Nhà nước, Lyon, Pháp – École Nationale de Travaux Publics de l’Etat de Lyon (ENTPE)

Cộng hòa Pháp

Tiếp nhận sinh viên theo chương trình liên kết đào tạo song bằng, thạc sĩ, tiến sĩ; Trao đổi học thuật; Hợp tác nghiên cứu và giảng dạy.

3

Hệ thống Giáo dục Đại học và nghiên cứu đổi mới Kỹ thuật và công nghệ kỹ thuật số - Institut Mines-Télécom (IMT)

Cộng hòa Pháp

Tiếp nhận sinh viên theo chương trình liên kết đào tạo song bằng; Trao đổi học thuật; Hợp tác nghiên cứu và giảng dạy.

4

École des Ponts ParisTech

Cộng hòa Pháp

Tiếp nhận sinh viên học sau đại học; Hợp tác nghiên cứu và giảng dạy.

5

Université Paris - Est Marne – la - Vallée

Cộng hòa Pháp

Tiếp nhận sinh viên học sau đại học; Hợp tác nghiên cứu và giảng dạy.

6

Centre de Hautes Études de la Construction

Cộng hòa Pháp

Tiếp nhận sinh viên học sau đại học; Trao đổi sinh viên, nghiên cứu sinh và giảng viên; Hợp tác nghiên cứu và giảng dạy; Đồng tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học;

7

INSA de Rennes

Cộng hòa Pháp

Tiếp nhận sinh viên theo chương trình liên kết đào tạo song bằng; Trao đổi học thuật; Hợp tác nghiên cứu và giảng dạy.

8

Trường Đại  học Giao thông công chính Paris – École Supérieure de Travaux Publics de Paris (ESTP de Paris)

Cộng hòa Pháp

Tiếp nhận sinh viên theo chương trình liên kết đào tạo song bằng; Trao đổi học thuật; Hợp tác nghiên cứu và giảng dạy.

9

École Normale Supérieure de Cachan

Cộng hòa Pháp

Tiếp nhận sinh viên học sau đại học; Hợp tác nghiên cứu và giảng dạy.

10

INSA de Lyon

Cộng hòa Pháp

Tiếp nhận sinh viên học sau đại học; Trao đổi sinh viên, nghiên cứu sinh và giảng viên; Hợp tác nghiên cứu và giảng dạy;

11

Trường Đại học Saitama

Nhật Bản

Tiếp nhận sinh viên học sau đại học; Trao đổi sinh viên, nghiên cứu sinh và giảng viên; Hợp tác nghiên cứu và giảng dạy;

12

Trường Đại học Melbourne

Úc

Tiếp nhận sinh viên học sau đại học; Trao đổi sinh viên, nghiên cứu sinh và giảng viên; Hợp tác nghiên cứu và giảng dạy;

13

Trường Đại học Liège

Bỉ

Tiếp nhận sinh viên học sau đại học; Trao đổi sinh viên, nghiên cứu sinh và giảng viên; Hợp tác nghiên cứu và giảng dạy;

14

Trường Đại học Thammasat

Thái Lan

Trao đổi sinh viên, nghiên cứu sinh và giảng viên; Hợp tác nghiên cứu và giảng dạy;

15

Trường Đại học NTU

Singapore

Trao đổi sinh viên, nghiên cứu sinh và giảng viên; Hợp tác nghiên cứu và giảng dạy;

16

Trường Đại học Missisipi

Mỹ

Tiếp nhận sinh viên theo chương trình liên kết đào tạo song bằng; Hợp tác nghiên cứu và giảng dạy.

17

Trường Đại học Kiến trúc và Xây dựng

Bulgarie

Trao đổi sinh viên, nghiên cứu sinh và giảng viên; Hợp tác nghiên cứu và giảng dạy;

18

Trường Đại học Sejong

Hàn Quốc

Hợp tác trao đổi học thuật, trao đổi sinh viên,  nghiên cứu khoa học, cùng tham gia các chương trình liên kết quốc tế, …

19

Công ty Misung C&S Inspection

Hàn Quốc

Hợp tác trao đổi học thuật, nghiên cứu khoa học, cùng tham gia các chương trình liên kết quốc tế…

20

Trường Đại học Quốc gia Kangwon

Hàn Quốc

Hợp tác trao đổi học thuật, trao đổi sinh viên,  nghiên cứu khoa học, cùng tham gia các chương trình liên kết quốc tế…