Đề tài KH&CN cấp Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Xây dựng

 

TT

Mã số

Tên đề tài

Chủ nhiệm
đề tài

Thời gian
thực hiện

ĐỀ TÀI KH&CN CẤP BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

1

B2020-XDA-06

Nghiên cứu chế tạo tấm panel sàn nhà dân dụng lắp ghép nhịp lớn có sử dụng bê tông cường độ cao UHPC

ThS. Cao Tuấn Anh

01/2020-12/2021

2

B2021-XDA-05

Nghiên cứu tối ưu hóa cấu trúc rỗng bằng thực nghiệm và mô phỏng số để chế tạo các loại bê tông nhẹ cường độ cao ứng dụng trong công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp

TS. Nguyễn Tất Thắng

01/2021-12/2022

3

B2021-XDA-06

Nghiên cứu sự làm việc của cấu kiện chịu uốn bê tông nhẹ sử dụng cốt liệu nhẹ tái chế từ phế thải phá dỡ công trình xây dựng

PGS.TS Nguyễn Hùng Phong

01/2021-12/2022

ĐỀ TÀI KH&CN CẤP BỘ XÂY DỰNG

1

RD 57-19

Nghiên cứu xây dựng hướng dẫn thiết kế tấm bê tông cốt liệu tái chế từ phế thải rắn xây dựng cho kết cấu công trình hạ tầng kỹ thuật

TS. Nguyễn Ngọc Tân

6/2019-12/2020

2

RD 58-19

Nghiên cứu chế tạo và ứng xử của tấm tường và tấm sàn sử dụng hạt cốt liệu nhẹ từ phế thải phá dỡ công trình xây dựng

PGS.TS Nguyễn Hùng Phong

6/2019-11/2020