DANH SÁCH SINH VIÊN NHẬN HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP HỌC KỲ II NĂM HỌC 2019-2020

Khoa Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp chúc mừng các em sinh viên có tên trong danh sách nhận học bổng.