DANH SÁCH SINH VIÊN NHẬN HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020-2021

Khoa Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp chúc mừng các em sinh viên có tên trong danh sách nhận học bổng.