DANH SÁCH SINH VIÊN BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT 3 NĂM HỌC 2022-2023

DANH SÁCH SINH VIÊN BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT 3 NĂM HỌC 2022-2023. Sinh viên đọc kỹ thông tin, chuẩn bị trang phục lịch sự, có mặt đúng giờ theo kế hoạch!