Danh sách phân công hướng dẫn Đồ án tốt nghiệp cho K65_1 năm học 2023-2024

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘI

KHOA XÂY DỰNG DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP

Phòng 106 Nhà A1 – http://xaydung.huce.edu.vn

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2024

QUY ĐỊNH VỀ THỰC HIỆN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

(Dành cho sinh viên, áp dụng với K65 - Đợt 1)

I. QUI ĐỊNH CHUNG

1. Tổng quan về thực hiện Đồ án tốt nghiệp

- Đồ án tốt nghiệp (ĐATN) là môn học tổng hợp có khối lượng tương đương 10 tín chỉ, gồm 3 phần: Phần Kiến trúc (10%), Phần Kết cấu (45%) và Phần Thi công (45%).

- Phần Kiến trúc và Phần Kết cấu do các giảng viên của Bộ môn Công trình Bê tông Cốt thép, Công trình Thép-Gỗ, Cơ học Kết cấu, Sức bền vật liệu, Cơ học lý thuyết hoặc Thí nghiệm và Kiểm định công trình hướng dẫn (GVHD1).

- Phần Thi công do các giảng viên của Bộ môn Công nghệ và Quản lý Xây dựng hướng dẫn (GVHD2).

- Toàn bộ sinh viên khối XF sẽ thực hiện đồ án bằng tiếng Pháp, khối XE sẽ thực hiện đồ án bằng tiếng Anh.

2. Hình thức giao ĐATN:

- Được phân thành nhóm tối đa 3 sinh viên; dạng công trình trong đề tài của ĐATN tương tự nhau.

- Qui mô công trình để làm ĐATN đối với các nhóm sinh viên có độ cao dưới 40,0 m và không có quá 1 tầng hầm với công trình dân dụng, nhà công nghiệp hoặc công trình đặc biệt mà không xác định các trường hợp tải trọng đặc biệt… Trong những trường hợp khác cần được sự đồng ý của GVHD.

3. Đề tài và nhiệm vụ cần thực hiện trong đồ án tốt nghiệp:

- Giao đề tài của ĐATN có thể theo một trong hai phương án sau:

PA1) Các sinh viên trong nhóm chuẩn bị trước một số hồ sơ Kiến trúc phù hợp gồm mặt bằng các tầng, các mặt cắt và các mặt đứng của công trình. GVHD1 duyệt và chỉnh sửa các số liệu (nếu cần thiết).

PA2) GVHD1 giao hồ sơ Kiến trúc cho nhóm sinh viên.

- GVHD1 và GVHD2 giao nhiệm vụ phần Kết cấu và Thi công cho nhóm sinh viên thực hiện phối hợp thì cần phân chia nhiệm vụ, khối lượng thực hiện rõ ràng.

Chú ý: Mỗi sinh viên phải có thuyết minh, các bản vẽ Phần Kiến trúc, Phần Kết cấu và Phần Thi công của riêng.

II. QUI ĐỊNH VỀ THỜI GIAN LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

- Thời gian thực hiện ĐATN theo thông báo 113/TB- QLĐT từ 02/1/2024 đến 28/4/2024.

 

Kiến trúc

Kết cấu

Thi công

Hoàn thiện

Ngày

22/1/2024

28/1/2024

29/1/2024

17/3/2024

18/3/2024

21/4/2024

22/4/2024

24/4/2024

Tuần

25

26¸32

(Tết 27¸28)

33¸37

38

- Dự kiến kế hoạch bảo vệ ĐATN từ ngày từ 29/4/2024 đến 04/5/2024, chi tiết sẽ được thông báo tại https://www.facebook.com/khoaxaydungddvacn/, http://xaydung.huce.edu.vn.

III. QUI ĐỊNH TRONG THỜI GIAN LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

- Sau khi xem Danh sách sinh viên được giao đồ án tốt nghiệp tại Website của Khoa hoặc tại Bảng tin của Khoa, sinh viên liên hệ ngay với GVHD1 để nhận nhiệm vụ.

- Sinh viên phải có Sổ nhật ký theo dõi ĐATN (ghi rõ họ và tên, mã số sinh viên, lớp, nhóm) từ khi nhận nhiệm vụ Phần Kiến trúc và mang theo sổ này mỗi lần thông qua để ghi nhiệm vụ, các yêu cầu và xin chữ ký xác nhận của GVHD...

- Sau khi kết thúc Phần Kiến trúc và Phần Kết cấu, sinh viên phải lấy chữ ký xác nhận của GVHD1 vào các bản vẽ kiến trúc khổ A3 và phần đã tính toán để trình cho GVHD2 giao nhiệm vụ Phần Thi công.

- Kết thúc thời gian hoàn thiện, sinh viên xin chữ ký xác nhận của các GVHD vào quyển thuyết minh và các bản vẽ của ĐATN. Phải in rõ Họ tên - Lớp - Mã số SV- Tên đề tài trên gáy của Quyển thuyết minh. Sau đó, sinh viên tự bảo quản ĐATN, ôn tập kiến thức để bảo vệ tốt trước Hội đồng.

- Sau khi bảo vệ, sinh viên phải nộp lại ĐATN cho Khoa Xây dựng DD&CN (theo thông báo tại Hội đồng).

CHÚ Ý:

- Sinh viên sẽ không đuợc thực hiện hoặc không được bảo vệ ĐATN nếu:

1) Đến nhận nhiệm vụ các phần chậm 1 tuần so với thời gian qui định;

2) GVHD1 hoặc GVHD2 không ký vào thuyết minh và bản vẽ;

3) Điểm đánh giá theo thang 10 của GVHD1 hoặc GVHD2 dưới 4,0.

 

BAN CHỦ NHIỆM

Khoa Xây dựng DD và CN

 

DANH SÁCH GIAO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHỐI XD VÀ XDC K65 (CỬ NHÂN) ĐỢT 1 NĂM HỌC 2023-2024
Khối STT MSSV Họ đệm Tên Lớp GVHD 1 GVHD 2 Ghi chú Nhóm
XD 1 20665 Đồng Minh Chiến 65XD1 Phan Minh Tuấn Trần Hồng Hải   1
XD 2 24765 Phạm Văn Công 65XD1 Phan Minh Tuấn Trần Hồng Hải  
XD 3 28965 Nguyễn Văn Cường 65XD1 Phan Minh Tuấn Trần Hồng Hải  
XD 4 37765 Thào Thị 65XD1 Phan Minh Tuấn Vũ Chí Công   2
XD 5 45565 Phạm Minh Đức 65XD1 Phan Minh Tuấn Vũ Chí Công  
XD 6 63965 Nguyễn Tiến Hải 65XD1 Phan Minh Tuấn Vũ Chí Công  
XD 7 73465 Nguyễn Đức Hiếu 65XD1 Phan Minh Tuấn Nguyễn Hồng Minh   3
XD 8 76165 Trần Trung Hiếu 65XD1 Phan Minh Tuấn Nguyễn Hồng Minh  
XD 9 165765 Nguyễn Đình Quang 65XD1 Phan Minh Tuấn Nguyễn Hồng Minh  
XD 10 172665 Lại Xuân Sơn 65XD1 Phan Minh Tuấn Nguyễn Hồng Minh   4
XD 11 1543165 Nguyễn Văn Sơn 65XD1 Phan Minh Tuấn Nguyễn Hồng Minh  
XD 12 1552465 Hoàng Đức Trung 65XD1 Phan Minh Tuấn Nguyễn Hồng Minh  
XD 13 1550765 Nguyễn Vũ Mạnh Toàn 65XD1 Phạm Thanh Tùng Vũ Chí Công   5
XD 14 210165 Hoàng Anh 65XD1 Phạm Thanh Tùng Vũ Chí Công  
XD 15 1556165 Trần Nguyễn Thanh Tùng 65XD1 Phạm Thanh Tùng Vũ Chí Công  
XD 16 206665 Nguyễn Thành Trung 65XD1 Nguyễn Trường Thắng Trần Hồng Hải   6
XD 17 10565 Phạm Trung Anh 65XD10 Nguyễn Trường Thắng Trần Hồng Hải  
XD 18 57865 Vũ Văn Duy 65XD10 Nguyễn Trường Thắng Trần Hồng Hải  
XD 19 81565 Khuất Việt Hoàng 65XD10 Nguyễn Trường Thắng Nguyễn Ngọc Toàn   7
XD 20 82065 Lê Xuân Hoàng 65XD10 Nguyễn Trường Thắng Nguyễn Ngọc Toàn  
XD 21 107465 Nguyễn Gia Khiêm 65XD10 Nguyễn Trường Thắng Nguyễn Ngọc Toàn  
XD 22 134165 Lương Minh Minh 65XD10 Trần Việt Tâm Nguyễn Ngọc Toàn   8
XD 23 5001765 Ron Bunrong 65XD10 Trần Việt Tâm Nguyễn Ngọc Toàn  
XD 24 5001965 Hong Daros 65XD10 Trần Việt Tâm Nguyễn Ngọc Toàn  
XD 25 5001565 Chan Seang Hort 65XD10 Trần Việt Tâm Lê Thị Phương Loan   9
XD 26 5001665 Khai Sokchea 65XD10 Trần Việt Tâm Lê Thị Phương Loan  
XD 27 5002065 Phat Vanchhey 65XD10 Trần Việt Tâm Lê Thị Phương Loan  
XD 28 5001865 Tha Vanndara 65XD10 Trần Việt Tâm Lê Thị Phương Loan   10
XD 29 5001165 Chum Kly 65XD9 Trần Việt Tâm Lê Thị Phương Loan  
XD 30 5000965 Mao Daro 65XD9 Trần Việt Tâm Lê Thị Phương Loan  
XD 31 5001465 Chem Lyhour 65XD9 Trần Việt Tâm Lê Thị Phương Loan   11
XD 32 5001365 Hong Sony 65XD9 Trần Việt Tâm Lê Thị Phương Loan  
XD 33 5001265 Rah Tam 65XD9 Trần Việt Tâm Lê Thị Phương Loan  
XD 34 1545265 Đặng Quyết Thắng 65XD10 Võ Mạnh Tùng Lê Thị Phương Loan   12
XD 35 189665 Đặng Đình Thi 65XD10 Võ Mạnh Tùng Lê Thị Phương Loan  
XD 36 210265 Kiều Văn 65XD10 Võ Mạnh Tùng Lê Thị Phương Loan  
XD 37 1553865 Chu Anh Tuấn 65XD10 Võ Mạnh Tùng Lê Quang Trung   13
XD 38 2265 Phạm Tiến An 65XD11 Võ Mạnh Tùng Lê Quang Trung  
XD 39 70265 Vũ Xuân Hiệp 65XD11 Võ Mạnh Tùng Lê Quang Trung  
XD 40 1508965 Phạm Tuấn Đạt 65XD11 Phạm Thái Hoàn Lê Quang Trung   14
XD 41 49965 Nguyễn Tiến Dũng 65XD11 Phạm Thái Hoàn Lê Quang Trung  
XD 42 140565 Lê Nhật Nam 65XD11 Phạm Thái Hoàn Lê Quang Trung  
XD 43 147365 Trương Công Nghiệp 65XD11 Phạm Thái Hoàn Lê Quang Trung   15
XD 44 181665 Nguyễn Đắc Thắng 65XD11 Phạm Thái Hoàn Lê Quang Trung  
XD 45 220465 Nguyễn Xuân Tùng 65XD11 Phạm Thái Hoàn Lê Quang Trung  
XD 46 80865 Đào Vũ Hoàng 65XD11 Lê Việt Dũng Lê Quang Trung   16
XD 47 127465 Nguyễn Khánh Ly 65XD11 Lê Việt Dũng Lê Quang Trung  
XD 48 130665 Nguyễn Hữu Mạnh 65XD11 Lê Việt Dũng Lê Quang Trung  
XD 49 135865 Nguyễn Nhật Minh 65XD11 Lê Việt Dũng Cao Duy Hưng   17
XD 50 665 Đỗ Thành An 65XD12 Lê Việt Dũng Cao Duy Hưng  
XD 51 50665 Tạ Anh Dũng 65XD12 Lê Việt Dũng Cao Duy Hưng  
XD 52 142865 Nguyễn Trọng Nam 65XD12 Lê Việt Dũng Cao Duy Hưng   18
XD 53 148765 Nguyễn Xuân Ngọc 65XD12 Lê Việt Dũng Cao Duy Hưng  
XD 54 175365 Vũ Ngọc Sơn 65XD12 Lê Việt Dũng Cao Duy Hưng  
XD 55 176565 Đặng Đức Tài 65XD12 Nguyễn Đăng Nguyên Cao Duy Hưng   19
XD 56 198865 Trần Đình Tiến 65XD12 Nguyễn Đăng Nguyên Cao Duy Hưng  
XD 57 220665 Trần Quang Tùng 65XD12 Nguyễn Đăng Nguyên Cao Duy Hưng   20
XD 58 225965 Vũ Ngọc Việt 65XD12 Nguyễn Đăng Nguyên Cao Duy Hưng  
XD 59 159165 Trần Hữu Phước 65XD13 Nguyễn Đăng Nguyên Cao Duy Hưng  
XD 60 1540565 Trần Đức Quân 65XD13 Nguyễn Đăng Nguyên Hồ Ngọc Khoa   21
XD 61 1501565 Lã Đức Anh 65XD2 Nguyễn Đăng Nguyên Hồ Ngọc Khoa  
XD 62 16565 Đặng Thanh Bình 65XD2 Nguyễn Đăng Nguyên Hồ Ngọc Khoa  
XD 63 23665 Phan Bá Nguyên Chương 65XD2 Dương Văn Hai Nguyễn Anh Đức   22
XD 64 74965 Phạm Minh Hiếu 65XD2 Dương Văn Hai Nguyễn Anh Đức  
XD 65 75665 Phan Văn Hiếu 65XD2 Dương Văn Hai Nguyễn Anh Đức  
XD 66 101065 Hoàng Văn Huỳnh 65XD2 Dương Văn Hai Nguyễn Anh Đức   23
XD 67 106765 Trần Văn Khánh 65XD2 Dương Văn Hai Nguyễn Anh Đức  
XD 68 108465 Mã Đình Khôi 65XD2 Dương Văn Hai Nguyễn Anh Đức  
XD 69 232165 Phạm Tiến Lợi 65XD2 Dương Văn Hai Nguyễn Phú Việt   24
XD 70 191665 Nguyễn Đức Thịnh 65XD2 Dương Văn Hai Nguyễn Phú Việt  
XD 71 213965 Lê Anh Tuấn 65XD2 Dương Văn Hai Nguyễn Phú Việt  
XD 72 2365 Phan Thành An 65XD3 Đinh Văn Tùng Nguyễn Phú Việt   25
XD 73 49365 Nguyễn Duy Dũng 65XD3 Đinh Văn Tùng Nguyễn Phú Việt  
XD 74 60565 Dương Thu 65XD3 Đinh Văn Tùng Nguyễn Phú Việt  
XD 75 95665 Hoàng Văn Huy 65XD3 Đinh Văn Tùng Nguyễn Ngọc Thanh   26
XD 76 96065 Mai Bá Huy 65XD3 Đinh Văn Tùng Nguyễn Ngọc Thanh  
XD 77 101665 Nguyễn Tuấn Khá 65XD3 Đinh Văn Tùng Nguyễn Ngọc Thanh  
XD 78 1527265 Bùi Trung Kiên 65XD3 Đinh Văn Tùng Nguyễn Ngọc Thanh   27
XD 79 121365 Lê Vũ Long 65XD3 Đinh Văn Tùng Nguyễn Ngọc Thanh  
XD 80 147565 Nguyễn Mạnh Ngọ 65XD3 Đinh Văn Tùng Nguyễn Ngọc Thanh  
XD 81 185965 Nguyễn Minh Thành 65XD3 Nguyễn Trần Hiếu Lê Văn Tin   28
XD 82 186165 Nguyễn Phúc Thành 65XD3 Nguyễn Trần Hiếu Lê Văn Tin  
XD 83 192865 Lê Thị Thoa 65XD3 Nguyễn Trần Hiếu Lê Văn Tin  
XD 84 199665 Nguyễn Duy Toan 65XD3 Nguyễn Trần Hiếu Lê Văn Tin   29
XD 85 199165 Trần Văn Tinh 65XD3 Nguyễn Trần Hiếu Lê Văn Tin  
XD 86 207565 Phan Trịnh Trung 65XD3 Nguyễn Trần Hiếu Lê Văn Tin  
XD 87 7165 Nguyễn Huy Hoàng Anh 65XD11 Nguyễn Trần Hiếu Trần Văn Sơn   30
XD 88 12365 Vũ Hải Anh 65XD11 Nguyễn Trần Hiếu Trần Văn Sơn  
XD 89 167765 Trần Văn Quốc 65XD11 Nguyễn Trần Hiếu Trần Văn Sơn  
XD 90 1558165 Nguyễn Khắc Anh 65XD12 Hoàng Tuấn Nghĩa Trần Văn Sơn   31
XD 91 152765 Phạm Thị Nhung 65XD7 Hoàng Tuấn Nghĩa Trần Văn Sơn  
XD 92 47665 Đàm Mạnh Dũng 65XD12 Hoàng Tuấn Nghĩa Trần Văn Sơn  
XD 93 120265 Nguyễn Thọ Thành Lộc 65XD12 Hoàng Tuấn Nghĩa Kiều Thế Chinh   32
XD 94 202965 Mai Thị Hoài Trang 65XD12 Hoàng Tuấn Nghĩa Kiều Thế Chinh  
XD 95 52965 Lương Khắc Dương 65XD3 Hoàng Tuấn Nghĩa Kiều Thế Chinh  
XD 96 6965 Nguyễn Hải Anh 65XD4 Hoàng Tuấn Nghĩa Kiều Thế Chinh   33
XD 97 19065 Nguyễn Đức Cảnh 65XD4 Hoàng Tuấn Nghĩa Kiều Thế Chinh  
XD 98 30065 Trần Mạnh Cường 65XD4 Hoàng Tuấn Nghĩa Kiều Thế Chinh  
XD 99 1509365 Vương Đức Đạt 65XD4 Phạm Thị Ngọc Thu Lê Đức Thành   34
XD 100 45765 Phạm Quang Đức 65XD4 Phạm Thị Ngọc Thu Lê Đức Thành  
XD 101 72465 Lê Thanh Hiếu 65XD4 Phạm Thị Ngọc Thu Lê Đức Thành  
XD 102 86765 Đồng Quang Huân 65XD4 Phạm Thị Ngọc Thu Lê Đức Thành   35
XD 103 88965 Phạm Anh Hưng 65XD4 Phạm Thị Ngọc Thu Lê Đức Thành  
XD 104 99065 Trần Bá Huy 65XD4 Phạm Thị Ngọc Thu Lê Đức Thành  
XD 105 106265 Phan Đăng Khánh 65XD4 Phạm Thị Ngọc Thu Nguyễn Mạnh Tuấn   36
XD 106 120465 Phạm Mỹ Lộc 65XD4 Phạm Thị Ngọc Thu Nguyễn Mạnh Tuấn  
XD 107 128465 Đàm Hùng Mạnh 65XD4 Phạm Thị Ngọc Thu Nguyễn Mạnh Tuấn  
XD 108 141365 Nguyễn Giang Nam 65XD4 Vũ Anh Tuấn Nguyễn Ngọc Toàn   37
XD 109 172065 Bùi Chí Sơn 65XD4 Vũ Anh Tuấn Nguyễn Ngọc Toàn  
XD 110 196465 Nguyễn Duy Thủy 65XD4 Vũ Anh Tuấn Nguyễn Ngọc Toàn  
XD 111 214765 Nguyễn Anh Tuấn 65XD4 Vũ Anh Tuấn Nguyễn Ngọc Toàn   38
XD 112 25765 Đoàn Công Cương 65XD5 Vũ Anh Tuấn Nguyễn Ngọc Toàn  
XD 113 1516565 Đỗ Văn Hải 65XD5 Vũ Anh Tuấn Nguyễn Ngọc Toàn  
XD 114 73965 Nguyễn Minh Hiếu 65XD5 Vũ Anh Tuấn Lê Văn Tin   39
XD 115 76765 Vũ Trọng Hiếu 65XD5 Vũ Anh Tuấn Lê Văn Tin  
XD 116 92865 Trịnh Mạnh Hùng 65XD5 Vũ Anh Tuấn Lê Văn Tin  
XD 117 118865 Trần Võ Việt Linh 65XD5 Nguyễn Đình Hòa Cao Duy Hưng   40
XD 118 132265 Vũ Đức Mạnh 65XD5 Nguyễn Đình Hòa Cao Duy Hưng  
XD 119 133865 Lê Sỹ Minh 65XD5 Nguyễn Đình Hòa Cao Duy Hưng  
XD 120 1541965 Nguyễn Như Quỳnh 65XD5 Nguyễn Đình Hòa Nguyễn Hùng Cường   41
XD 121 182865 Phạm Ngọc Thắng 65XD5 Nguyễn Đình Hòa Nguyễn Hùng Cường  
XD 122 1548865 Nguyễn Tiến Thịnh 65XD5 Nguyễn Đình Hòa Nguyễn Ngọc Thoan   42
XD 123 212665 Bùi Đình Tuấn 65XD5 Nguyễn Đình Hòa Nguyễn Ngọc Thoan  
XD 124 214965 Nguyễn Công Tuấn 65XD5 Nguyễn Đình Hòa Nguyễn Ngọc Thoan  
XD 125 3265 Đặng Việt Anh 65XD6 Nguyễn Thanh Hà Cao Thế Trực   43
XD 126 35665 Nguyễn Tuấn Đạt 65XD6 Nguyễn Thanh Hà Cao Thế Trực  
XD 127 35765 Nguyễn Văn Đạt 65XD6 Nguyễn Thanh Hà Cao Thế Trực  
XD 128 43165 Nguyễn Anh Đức 65XD6 Nguyễn Thanh Hà Cao Thế Trực   44
XD 129 44365 Nguyễn Trần Đức 65XD6 Nguyễn Thanh Hà Cao Thế Trực  
XD 130 80165 Nguyễn Viết Hoàn 65XD6 Nguyễn Thanh Hà Cao Thế Trực  
XD 131 80465 Bùi Việt Hoàng 65XD6 Nguyễn Thanh Hà Cao Thế Trực   45
XD 132 113065 Đoàn Khánh Lâm 65XD6 Nguyễn Thanh Hà Cao Thế Trực  
XD 133 115265 Bùi Hải Lân 65XD6 Nguyễn Thanh Hà Cao Thế Trực  
XD 134 120865 Bùi Hải Long 65XD6 Hàn Ngọc Đức Lê Hồng Hà   46
XD 135 120965 Đỗ Văn Long 65XD6 Hàn Ngọc Đức Lê Hồng Hà  
XD 136 123665 Trần Nhật Long 65XD6 Hàn Ngọc Đức Lê Hồng Hà  
XD 137 126065 Đặng Hữu Lượng 65XD6 Nguyễn Như Hoàng Lê Hồng Hà   47
XD 138 149365 Cao Hưng Nguyên 65XD6 Nguyễn Như Hoàng Lê Hồng Hà  
XD 139 1537365 Nguyễn Lường Nhất 65XD6 Nguyễn Như Hoàng Lê Hồng Hà  
XD 140 151565 Lê Thị Vân Nhi 65XD6 Nguyễn Như Hoàng Phạm Nguyễn Vân Phuơng   48
XD 141 167665 Lê Hữu Quốc 65XD6 Nguyễn Như Hoàng Phạm Nguyễn Vân Phuơng  
XD 142 1541465 Hoàng Minh Quý 65XD6 Nguyễn Như Hoàng Phạm Nguyễn Vân Phuơng  
XD 143 171665 Trần Quang Sáng 65XD6 Nguyễn Như Hoàng Nguyễn Ngọc Thanh   49
XD 144 172265 Đào Ngọc Sơn 65XD6 Nguyễn Như Hoàng Nguyễn Ngọc Thanh  
XD 145 190865 Trần Ngọc Thiện 65XD6 Nguyễn Như Hoàng Nguyễn Ngọc Thanh  
XD 146 218165 Vũ Quốc Tuấn 65XD6 Phan Quốc Tuấn Kiều Thế Chinh   50
XD 147 229065 Nguyễn Khắc 65XD6 Phan Quốc Tuấn Kiều Thế Chinh  
XD 148 11465 Trần Quang Anh 65XD7 Phan Quốc Tuấn Kiều Thế Chinh  
XD 149 32665 Nguyễn Đăng Đạo 65XD7 Nguyễn Quốc Cường Lê Đức Thành   51
XD 150 33765 Đỗ Thành Đạt 65XD7 Nguyễn Quốc Cường Lê Đức Thành  
XD 151 37165 Văn Đình Đạt 65XD7 Nguyễn Quốc Cường Lê Đức Thành  
XD 152 38965 Lê Tiến Định 65XD7 Nguyễn Quốc Cường Nguyễn Phú Việt   52
XD 153 39265 Dương Kim Đô 65XD7 Nguyễn Quốc Cường Nguyễn Phú Việt  
XD 154 57265 Nguyễn Tuấn Duy 65XD7 Nguyễn Quốc Cường Nguyễn Phú Việt  
XD 155 213865 Hoàng Thanh Tuấn 65XD10 Nguyễn Minh Tuyền Cao Tuấn Anh   53
XD 156 37965 Doãn Khoa Điềm 65XD12 Nguyễn Minh Tuyền Cao Tuấn Anh  
XD 157 142265 Nguyễn Phương Nam 65XD12 Nguyễn Minh Tuyền Cao Tuấn Anh  
XD 158 1548565 Nguyễn Đức Thịnh 65XD12 Phan Quốc Tuấn Nguyễn Hùng Cường   54
XD 159 1500965 Đỗ Tuấn  Anh 65XD4 Phan Quốc Tuấn Nguyễn Hùng Cường  
XD 160 16165 Nguyễn Hải  Biên 65XD4 Phan Quốc Tuấn Nguyễn Hùng Cường  
XD 161 1513565 Nguyễn Quang Dương 65XD8 Phan Quốc Tuấn Nguyễn Hùng Cường   89
XD 162 1539365 Trần Hữu Phúc 65XD9 Phan Quốc Tuấn Nguyễn Hùng Cường  
XD 163 81965 Lê Huy Hoàng 65XD7 Hàn Ngọc Đức Nguyễn Hùng Cường   53
XD 164 95765 Hoàng Văn Huy 65XD7 Hàn Ngọc Đức Nguyễn Hùng Cường  
XD 165 101465 Trần Văn Huỳnh 65XD7 Hàn Ngọc Đức Nguyễn Hùng Cường  
XD 166 114765 Vũ Tùng Lâm 65XD7 Bùi Hùng Cường Nguyễn Hùng Cường   54
XD 167 114965 Mai Thị Ngọc Lan 65XD7 Bùi Hùng Cường Nguyễn Hùng Cường  
XD 168 137165 Trịnh Bá Minh 65XD7 Bùi Hùng Cường Nguyễn Hùng Cường  
XD 169 150465 Đặng Xuân Nhân 65XD7 Bùi Hùng Cường Cao Tuấn Anh   55
XD 170 156365 Lê Chí Phú 65XD7 Bùi Hùng Cường Cao Tuấn Anh  
XD 171 170865 Trịnh Tấn Sang 65XD7 Bùi Hùng Cường Cao Tuấn Anh  
XD 172 1544865 Nguyễn Hoàng Thái 65XD7 Bùi Hùng Cường Cao Tuấn Anh   56
XD 173 193265 Đinh Vũ Thu 65XD7 Bùi Hùng Cường Cao Tuấn Anh  
XD 174 229265 Nguyễn Trường 65XD7 Bùi Hùng Cường Cao Tuấn Anh  
XD 175 52565 Hồ Quốc Dương 65XD13 Đinh Văn Thuật Vũ Anh Tuấn   57
XD 176 119565 Vũ Xuân Linh 65XD13 Đinh Văn Thuật Vũ Anh Tuấn  
XD 177 163465 Nguyễn Nguyên Quân 65XD13 Đinh Văn Thuật Vũ Anh Tuấn  
XD 178 177565 Phan Đức Tài 65XD13 Đinh Văn Thuật Phạm Tiến Tới   58
XD 179 1502765 Nguyễn Quốc Anh 65XD8 Đinh Văn Thuật Phạm Tiến Tới  
XD 180 39765 Nguyễn Trọng Đoàn 65XD8 Đinh Văn Thuật Phạm Tiến Tới  
XD 181 90265 Đỗ Sinh Hùng 65XD13 Trịnh Duy Khánh Phạm Tiến Tới   59
XD 182 108765 Phạm Trọng Khôi 65XD13 Trịnh Duy Khánh Phạm Tiến Tới  
XD 183 51765 Phạm Văn Dược 65XD8 Trịnh Duy Khánh Phạm Tiến Tới  
XD 184 109865 Hoàng Trung Kiên 65XD13 Trịnh Duy Khánh Phạm Tiến Tới   60
XD 185 96965 Nguyễn Khánh Huy 65XD13 Trịnh Duy Khánh Phạm Tiến Tới  
XD 186 1465 Nguyễn Thế An 65XD13 Trịnh Duy Khánh Phạm Tiến Tới  
XD 187 265 Bùi Quang An 65XD10 Nguyễn Ngọc Linh Nguyễn Hồng Minh   61
XD 188 14265 Công Đức Duy Bách 65XD10 Nguyễn Ngọc Linh Nguyễn Hồng Minh  
XD 189 96265 Nguyễn Hoàng Huy 65XD10 Nguyễn Ngọc Linh Nguyễn Hồng Minh  
XD 190 121265 Lê Tôn Thành Long 65XD4 Nguyễn Ngọc Linh Cao Tuấn Anh   62
XD 191 4565 Hoàng Tuấn Anh 65XD8 Nguyễn Ngọc Linh Cao Tuấn Anh  
XD 192 74065 Nguyễn Minh Hiếu 65XD8 Nguyễn Ngọc Linh Cao Tuấn Anh  
XD 193 123065 Phạm Huy Long 65XD8 Nguyễn Minh Tuyền Nguyễn Hồng Minh   63
XD 194 128565 Đặng Đức Mạnh 65XD8 Nguyễn Minh Tuyền Nguyễn Hồng Minh  
XD 195 146265 Nguyễn Chí Nghĩa 65XD8 Nguyễn Minh Tuyền Nguyễn Hồng Minh  
XD 196 154365 Nguyễn Minh Phi 65XD8 Dương Văn Hai Phạm Tiến Tới   64
XD 197 175565 Vũ Thái Sơn 65XD8 Dương Văn Hai Phạm Tiến Tới  
XD 198 1549565 Hà Minh Thuận 65XD8 Dương Văn Hai Phạm Tiến Tới  
XD 199 199765 Bùi Minh Toàn 65XD8 Dương Văn Hai Phạm Nguyễn Vân Phuơng   65
XD 200 201565 Đinh Thanh Toản 65XD8 Dương Văn Hai Phạm Nguyễn Vân Phuơng  
XD 201 1658465 Nguyễn Quốc Trung 65XD8 Dương Văn Hai Phạm Nguyễn Vân Phuơng  
XD 202 1500265 Nguyễn Văn An 65XD9 Dương Văn Hai Phạm Nguyễn Vân Phuơng   66
XD 203 15765 Phạm Việt Bảo 65XD9 Dương Văn Hai Phạm Nguyễn Vân Phuơng  
XD 204 39565 Đỗ Đức Độ 65XD9 Dương Văn Hai Phạm Nguyễn Vân Phuơng  
XD 205 41665 Vũ Tuấn Duẩn 65XD9 Nguyễn Đăng Nguyên Nguyễn Ngọc Thoan   67
XD 206 54265 Nguyễn Văn Dương 65XD9 Nguyễn Đăng Nguyên Nguyễn Ngọc Thoan  
XD 207 56765 Nguyễn Mạnh Duy 65XD9 Nguyễn Đăng Nguyên Nguyễn Ngọc Thoan  
XD 208 71965 Kiều Minh Hiếu 65XD9 Nguyễn Đăng Nguyên Hồ Ngọc Khoa   68
XD 209 82465 Nguyễn Anh Hoàng 65XD9 Nguyễn Đăng Nguyên Hồ Ngọc Khoa  
XD 210 108865 Trịnh Xuân Khôi 65XD9 Nguyễn Đăng Nguyên Hồ Ngọc Khoa  
XD 211 120365 Nguyễn Xuân Lộc 65XD9 Nguyễn Đăng Nguyên Hồ Ngọc Khoa   69
XD 212 123265 Trần Hải Long 65XD9 Nguyễn Đăng Nguyên Hồ Ngọc Khoa  
XD 213 147165 Đinh Xuân Nghiệp 65XD9 Nguyễn Đăng Nguyên Hồ Ngọc Khoa  
XD 214 156165 Trịnh Trọng Phong 65XD9 Đinh Văn Tùng Nguyễn Ngọc Toàn   70
XD 215 164165 Phạm Bình Quân 65XD9 Đinh Văn Tùng Nguyễn Ngọc Toàn  
XD 216 1545065 Trần Quang Thái 65XD9 Đinh Văn Tùng Nguyễn Ngọc Toàn  
XD 217 184865 Đoàn Chí Thành 65XD9 Đinh Văn Tùng Lê Thị Phương Loan   71
XD 218 190465 Nguyễn Khánh Thiện 65XD9 Đinh Văn Tùng Lê Thị Phương Loan  
XD 219 213565 Hoàng Anh Tuấn 65XD9 Đinh Văn Tùng Lê Thị Phương Loan  
XD 220 1557165 Nguyễn Danh Việt 65XD9 Đinh Văn Tùng Nguyễn Hùng Cường