Danh sách hội đồng đồ án tốt nghiệp K65 đợt 1 ngày 25 và 26 tháng 4 năm 2024

Các em sinh viên lưu ý:

1. Thời gian: ngày bắt đầu bảo vệ 25/4/2024, từ 7h30;

2. Nộp lại ĐATN tại VPKXD P.106-A1 15h00 đến 17h00 ngày 25 và 26/4/2024;

DANH SÁCH SINH VIÊN K65.1 BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP 
Hội đồng  - PHÒNG 35H3
               
STT BẢO VỆ STT GIAO ĐỒ ÁN NHÓM MSSV HỌ VÀ  TÊN LỚP GHI CHÚ
1 1 1 20665 Đồng Minh Chiến 65XD1  
2 2 24765 Phạm Văn Công 65XD1  
3 3 28965 Nguyễn Văn Cường 65XD1  
4 4 2 37765 Thào Thị 65XD1  
5 5 45565 Phạm Minh Đức 65XD1  
6 6 63965 Nguyễn Tiến Hải 65XD1  
7 7 3 73465 Nguyễn Đức Hiếu 65XD1  
8 8 76165 Trần Trung Hiếu 65XD1  
9 9 165765 Nguyễn Đình Quang 65XD1  
10 10 4 172665 Lại Xuân Sơn 65XD1  
11 11 1543165 Nguyễn Văn Sơn 65XD1  
12 12 1552465 Hoàng Đức Trung 65XD1  
13 13 5 1550765 Nguyễn Vũ Mạnh Toàn 65XD1  
14 14 210165 Hoàng Anh 65XD1  
15 15 1556165 Trần Nguyễn Thanh Tùng 65XD1  
16 16 6 206665 Nguyễn Thành Trung 65XD1  
17 17 10565 Phạm Trung Anh 65XD10  
18 18 57865 Vũ Văn Duy 65XD10  
19 19 7 81565 Khuất Việt Hoàng 65XD10  
20 20 82065 Lê Xuân Hoàng 65XD10  
21 21 107465 Nguyễn Gia Khiêm 65XD10  

 

DANH SÁCH SINH VIÊN K65.1 BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP 
Hội đồng  - PHÒNG 36H3
               
STT BẢO VỆ STT GIAO ĐỒ ÁN NHÓM MSSV HỌ VÀ  TÊN LỚP GHI CHÚ
1 23 8 5001765 Ron Bunrong 65XD10  
2 24   5001965 Hong Daros 65XD10  
3 25 9 5001565 Chan Seang Hort 65XD10  
4 26 5001665 Khai Sokchea 65XD10  
5 27 5002065 Phat Vanchhey 65XD10  
6 28 10 5001865 Tha Vanndara 65XD10  
7 29 5001165 Chum Kly 65XD9  
8 30 5000965 Mao Daro 65XD9  
9 31 11 5001465 Chem Lyhour 65XD9  
10 32 5001365 Hong Sony 65XD9  
11 33 5001265 Rah Tam 65XD9  
12 34 12 1545265 Đặng Quyết Thắng 65XD10  
13 35 189665 Đặng Đình Thi 65XD10  
14 36 210265 Kiều Văn 65XD10  
15 37 13 1553865 Chu Anh Tuấn 65XD10  
16 38 2265 Phạm Tiến An 65XD11  
17 39 70265 Vũ Xuân Hiệp 65XD11  
18 40 14 1508965 Phạm Tuấn Đạt 65XD11  
19 41 49965 Nguyễn Tiến Dũng 65XD11  
20 42 140565 Lê Nhật Nam 65XD11  

 

DANH SÁCH SINH VIÊN K65.1 BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP 
Hội đồng  - PHÒNG 37H3
               
STT BẢO VỆ STT GIAO ĐỒ ÁN NHÓM MSSV HỌ VÀ  TÊN LỚP GHI CHÚ
1 43 15 147365 Trương Công Nghiệp 65XD11  
2 44 181665 Nguyễn Đắc Thắng 65XD11  
3 45 220465 Nguyễn Xuân Tùng 65XD11  
4 47 16 127465 Nguyễn Khánh Ly 65XD11  
5 48   130665 Nguyễn Hữu Mạnh 65XD11  
6 52 18 142865 Nguyễn Trọng Nam 65XD12  
7 53 148765 Nguyễn Xuân Ngọc 65XD12  
8 54 175365 Vũ Ngọc Sơn 65XD12  
9 105 36 106265 Phan Đăng Khánh 65XD4  
10 106 120465 Phạm Mỹ Lộc 65XD4  
11 107 128465 Đàm Hùng Mạnh 65XD4  
12 108 37 141365 Nguyễn Giang Nam 65XD4  
13 109 172065 Bùi Chí Sơn 65XD4  
14 110 196465 Nguyễn Duy Thủy 65XD4  
15 111 38 214765 Nguyễn Anh Tuấn 65XD4  
16 112          
17 113 1516565 Đỗ Văn Hải 65XD5  
18 60 21 1540565 Trần Đức Quân 65XD13  
19 61 1501565 Lã Đức Anh 65XD2  
20 62 16565 Đặng Thanh Bình 65XD2  
               
 + Ngày Bảo vệ Đồ án tốt nghiệp: 25,26/4/2024    
 + Thời gian: Bắt đầu từ 7h30        
               
 Lưu ý: * Sinh viên nộp lại đồ án tốt nghiệp tại Văn phòng Khoa Xây dựng - P106A1
    *  Thời gian : 15h00 ->17h00 ngày 25,26/4/2024    
               
               
TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘI      
KHOA XÂY DỰNG DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP      
               
DANH SÁCH SINH VIÊN K65.1 BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP 
Hội đồng  - PHÒNG 41H3
               
STT BẢO VỆ STT GIAO ĐỒ ÁN NHÓM MSSV HỌ VÀ  TÊN LỚP GHI CHÚ
1 188 64 14265 Công Đức Duy Bách 65XD10  
2 189   96265 Nguyễn Hoàng Huy 65XD10  
3 190 65 121265 Lê Tôn Thành Long 65XD4  
4 191 4565 Hoàng Tuấn Anh 65XD8  
5 192 74065 Nguyễn Minh Hiếu 65XD8  
6 114 39 73965 Nguyễn Minh Hiếu 65XD5  
7 115 76765 Vũ Trọng Hiếu 65XD5  
8 116 92865 Trịnh Mạnh Hùng 65XD5  
9 117 40 118865 Trần Võ Việt Linh 65XD5  
10 118 132265 Vũ Đức Mạnh 65XD5  
11 119 133865 Lê Sỹ Minh 65XD5  
12 120 41 1541965 Nguyễn Như Quỳnh 65XD5  
13 121 182865 Phạm Ngọc Thắng 65XD5  
14 122 42 1548865 Nguyễn Tiến Thịnh 65XD5  
15 123 212665 Bùi Đình Tuấn 65XD5  
16 124 214965 Nguyễn Công Tuấn 65XD5  
17 75 26 95665 Hoàng Văn Huy 65XD3  
18 76   96065 Mai Bá Huy 65XD3  
19 159 54 1500965 Đỗ Tuấn  Anh 65XD4  
20 160   16165 Nguyễn Hải  Biên 65XD4  

 

DANH SÁCH SINH VIÊN K65.1 BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP 
Hội đồng  - PHÒNG 42 H3
               
STT BẢO VỆ STT GIAO ĐỒ ÁN NHÓM MSSV HỌ VÀ  TÊN LỚP GHI CHÚ
1 125 43 3265 Đặng Việt Anh 65XD6  
2 126 35665 Nguyễn Tuấn Đạt 65XD6  
3 127 35765 Nguyễn Văn Đạt 65XD6  
4 128 44 43165 Nguyễn Anh Đức 65XD6  
5 129 44365 Nguyễn Trần Đức 65XD6  
6 130 80165 Nguyễn Viết Hoàn 65XD6  
7 131 45 80465 Bùi Việt Hoàng 65XD6  
8 132 113065 Đoàn Khánh Lâm 65XD6  
9 133 115265 Bùi Hải Lân 65XD6  
10 134 46 120865 Bùi Hải Long 65XD6  
11 135 120965 Đỗ Văn Long 65XD6  
12 136 123665 Trần Nhật Long 65XD6  
13 137 47 126065 Đặng Hữu Lượng 65XD6  
14 138 149365 Cao Hưng Nguyên 65XD6  
15 139 1537365 Nguyễn Lường Nhất 65XD6  
16 140 48 151565 Lê Thị Vân Nhi 65XD6  
17 141 167665 Lê Hữu Quốc 65XD6  
18 142 1541465 Hoàng Minh Quý 65XD6  
19 143 49 171665 Trần Quang Sáng 65XD6  
20 144 172265 Đào Ngọc Sơn 65XD6  
21 145 190865 Trần Ngọc Thiện 65XD6  

 

DANH SÁCH SINH VIÊN K65.1 BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP 
Hội đồng  - PHÒNG 43H3
               
STT BẢO VỆ STT GIAO ĐỒ ÁN NHÓM MSSV HỌ VÀ  TÊN LỚP GHI CHÚ
1 63 22 23665 Phan Bá Nguyên Chương 65XD2  
2 64 74965 Phạm Minh Hiếu 65XD2  
3 65 75665 Phan Văn Hiếu 65XD2  
4 66 23 101065 Hoàng Văn Huỳnh 65XD2  
5 67 106765 Trần Văn Khánh 65XD2  
6 68 108465 Mã Đình Khôi 65XD2  
7 69 24 232165 Phạm Tiến Lợi 65XD2  
8 70 191665 Nguyễn Đức Thịnh 65XD2  
9 71 213965 Lê Anh Tuấn 65XD2  
10 72 25 2365 Phan Thành An 65XD3  
11 73 49365 Nguyễn Duy Dũng 65XD3  
12 74 60565 Dương Thu 65XD3  
13 81 28 185965 Nguyễn Minh Thành 65XD3  
14 82 186165 Nguyễn Phúc Thành 65XD3  
15 83 192865 Lê Thị Thoa 65XD3  
16 80 27 147565 Nguyễn Mạnh Ngọ 65XD3  
17 162 55 1539365 Trần Hữu Phúc 65XD9  
18 163 56 81965 Lê Huy Hoàng 65XD7  
19 164 95765 Hoàng Văn Huy 65XD7  
20 165 101465 Trần Văn Huỳnh 65XD7  

 

DANH SÁCH SINH VIÊN K65.1 BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP 
Hội đồng  - PHÒNG 44H3
               
STT BẢO VỆ STT GIAO ĐỒ ÁN NHÓM MSSV HỌ VÀ  TÊN LỚP GHI CHÚ
1 84 29 199665 Nguyễn Duy Toan 65XD3  
2 85 199165 Trần Văn Tinh 65XD3  
3 86 207565 Phan Trịnh Trung 65XD3  
4 87 30 7165 Nguyễn Huy Hoàng Anh 65XD11  
5 88 12365 Vũ Hải Anh 65XD11  
6 89 167765 Trần Văn Quốc 65XD11  
7 90 31 1558165 Nguyễn Khắc Anh 65XD12  
8 91 152765 Phạm Thị Nhung 65XD7  
9 92 47665 Đàm Mạnh Dũng 65XD12  
10 93 32 120265 Nguyễn Thọ Thành Lộc 65XD12  
11 95   52965 Lương Khắc Dương 65XD3  
12 96 33 6965 Nguyễn Hải Anh 65XD4  
13 97 19065 Nguyễn Đức Cảnh 65XD4  
14 98 30065 Trần Mạnh Cường 65XD4  
15 99 34 1509365 Vương Đức Đạt 65XD4  
16 100 45765 Phạm Quang Đức 65XD4  
17 101 72465 Lê Thanh Hiếu 65XD4  
18 102 35 86765 Đồng Quang Huân 65XD4  
19 103 88965 Phạm Anh Hưng 65XD4  
20 104 99065 Trần Bá Huy 65XD4  

 

DANH SÁCH SINH VIÊN K65.1 BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP 
Hội đồng  - PHÒNG 45 H3
               
STT BẢO VỆ STT GIAO ĐỒ ÁN NHÓM MSSV HỌ VÀ  TÊN LỚP GHI CHÚ
1 146 50 218165 Vũ Quốc Tuấn 65XD6  
2 147 229065 Nguyễn Khắc 65XD6  
3 148 11465 Trần Quang Anh 65XD7  
4 149 51 32665 Nguyễn Đăng Đạo 65XD7  
5 150 33765 Đỗ Thành Đạt 65XD7  
6 151 37165 Văn Đình Đạt 65XD7  
7 152 52 38965 Lê Tiến Định 65XD7  
8 153 39265 Dương Kim Đô 65XD7  
9 154 57265 Nguyễn Tuấn Duy 65XD7  
10 155 53 213865 Hoàng Thanh Tuấn 65XD10  
11 156 37965 Doãn Khoa Điềm 65XD12  
12 157 142265 Nguyễn Phương Nam 65XD12  
13 175 60 52565 Hồ Quốc Dương 65XD13  
14 176 119565 Vũ Xuân Linh 65XD13  
15 177 163465 Nguyễn Nguyên Quân 65XD13  
16 178 61 177565 Phan Đức Tài 65XD13  
17 179 1502765 Nguyễn Quốc Anh 65XD8  
18 180 39765 Nguyễn Trọng Đoàn 65XD8  
19 193 66 123065 Phạm Huy Long 65XD8  
20 194 128565 Đặng Đức Mạnh 65XD8  
21 195 146265 Nguyễn Chí Nghĩa 65XD8  

 

DANH SÁCH SINH VIÊN K65.1 BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP 
Hội đồng - PHÒNG 46 H3
               
STT BẢO VỆ STT GIAO ĐỒ ÁN NHÓM MSSV HỌ VÀ  TÊN LỚP GHI CHÚ
1 196 67 154365 Nguyễn Minh Phi 65XD8  
2 197 175565 Vũ Thái Sơn 65XD8  
3 198 1549565 Hà Minh Thuận 65XD8  
4 199 68 199765 Bùi Minh Toàn 65XD8  
5 200 201565 Đinh Thanh Toản 65XD8  
6 201 1658465 Nguyễn Quốc Trung 65XD8  
7 202 69 1500265 Nguyễn Văn An 65XD9  
8 203 15765 Phạm Việt Bảo 65XD9  
9 204 39565 Đỗ Đức Độ 65XD9  
10 205 70 41665 Vũ Tuấn Duẩn 65XD9  
11 206 54265 Nguyễn Văn Dương 65XD9  
12 207 56765 Nguyễn Mạnh Duy 65XD9  
13 208 71 71965 Kiều Minh Hiếu 65XD9  
14 209 82465 Nguyễn Anh Hoàng 65XD9  
15 210 108865 Trịnh Xuân Khôi 65XD9  
16 211 72 120365 Nguyễn Xuân Lộc 65XD9  
17 212 123265 Trần Hải Long 65XD9  
18 213 147165 Đinh Xuân Nghiệp 65XD9  
19 49 17 135865 Nguyễn Nhật Minh 65XD11  
20 59 20 159165 Trần Hữu Phước 65XD13  

 

DANH SÁCH SINH VIÊN K65.1 BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP 
Hội đồng  - PHÒNG 47H3
               
STT BẢO VỆ STT GIAO ĐỒ ÁN NHÓM MSSV HỌ VÀ  TÊN LỚP GHI CHÚ
1 169 58 150465 Đặng Xuân Nhân 65XD7  
2 170 156365 Lê Chí Phú 65XD7  
3 171 170865 Trịnh Tấn Sang 65XD7  
4 172 59 1544865 Nguyễn Hoàng Thái 65XD7  
5 173 193265 Đinh Vũ Thu 65XD7  
6 174 229265 Nguyễn Trường 65XD7  
7 214 73 156165 Trịnh Trọng Phong 65XD9  
8 215 164165 Phạm Bình Quân 65XD9  
9 216 1545065 Trần Quang Thái 65XD9  
10 217 74 184865 Đoàn Chí Thành 65XD9  
11 218 190465 Nguyễn Khánh Thiện 65XD9  
12 219 213565 Hoàng Anh Tuấn 65XD9  
13 220 75 1557165 Nguyễn Danh Việt 65XD9  
14 221 225265 Tô Hoàng Quốc Việt 65XD9  
15 222 5500265 Chittakone Xaignavong 65XD9  
16 166 57 114765 Vũ Tùng Lâm 65XD7  
17 167 114965 Mai Thị Ngọc Lan 65XD7  
18 168 137165 Trịnh Bá Minh 65XD7  
19 226 77 167165 Nguyễn Kim Quảng 65XDC1  
20 227 233365 Nguyễn Lã Việt Anh 65XDC3  

 

DANH SÁCH SINH VIÊN K65.1 BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP 
Hội đồng  - PHÒNG 51H3
               
STT BẢO VỆ STT GIAO ĐỒ ÁN NHÓM MSSV HỌ VÀ  TÊN LỚP GHI CHÚ
1 181 62 51765 Phạm Văn Dược 65XD8  
2 182 90265 Đỗ Sinh Hùng 65XD13  
3 183 108765 Phạm Trọng Khôi 65XD13  
4 184 63 1465 Nguyễn Thế An 65XD13  
5 185 96965 Nguyễn Khánh Huy 65XD13  
6 186 109865 Hoàng Trung Kiên 65XD13  
7 223 76 8565 Nguyễn Trường Anh 65XDC1  
8 224 1507665 Phạm Quốc Cường 65XDC1  
9 225 32065 Thái Văn Đăng 65XDC1  
10 228 78 232465 Bùi Ngọc Hải Anh 65XDC2  
11 229 1559465 Cao Việt Anh 65XDC2  
12 230 233465 Phạm Đoàn Hoàng Anh 65XDC2  
13 240 82 262865 Phạm Văn Thuấn 65XDC2  
14 241 264965 Phạm Xuân Trung 65XDC2  
15 242 1566165 Nguyễn Đình Tuấn 65XDC2  
16 237 81 256965 Bùi Văn Ninh 65XDC2  
17 238 259965 Nguyễn Bá Tài 65XDC2  
18 239 261365 Lương Ngọc Thanh 65XDC2  
19 247 84 247465 Vũ Đức Hùng 65XDC3  
20 249 85 261165 Bùi Đức Thanh 65XDC3  

 

DANH SÁCH SINH VIÊN K65.1 BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP 
Hội đồng  - PHÒNG 52 H3
               
STT BẢO VỆ STT GIAO ĐỒ ÁN NHÓM MSSV HỌ VÀ  TÊN LỚP GHI CHÚ
1 243 83 240365 Hoàng Dũng 65XDC3  
2 244 243865 Phùng Đức Hiến 65XDC3  
3 245 244165 Mã Trung Hiếu 65XDC3  
4 232 79 243565 Trần Quang Hiển 65XDC2  
5 233   243965 Nguyễn Minh Hiệp 65XDC2  
6 234 80 245465 Ngô Huy Hoàng 65XDC2  
7 235 248165 Nguyễn Minh Huy 65XDC2  
8 236 251165 Trịnh Hoàng Linh 65XDC2  

 

DANH SÁCH SINH VIÊN K65.1 BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP (CTB)
Hội đồng XII - PHÒNG 52 H3
               
STT BẢO VỆ STT GIAO ĐỒ ÁN NHÓM MSSV HỌ VÀ  TÊN LỚP GHI CHÚ
1 1 86 232365 Nguyễn Văn An 65XDC2  
2 2   233765 Vũ Ngọc Anh 65XDC2  
3 4 87 45165 Nguyễn Việt Đức 65XDC1  
4 5   66365 Hoàng Tam Hào 65XDC1  
5 6   1653265 Nguyễn Thành Trung Hiếu 65XDC1  
6 7 88 128865 Hà Văn Mạnh 65XDC1  
7 8   158765 Phan Ngọc Phúc 65XDC1  
8 2 89 247265 Hoàng Văn Hùng 65XDC2  
9 3   1564665 Vũ Văn Quyền 65XDC2  
               
 + Ngày Bảo vệ Đồ án tốt nghiệp: 26/4/2024      
 + Thời gian: Bắt đầu từ 7h30        
               
 Lưu ý: * Sinh viên nộp lại đồ án tốt nghiệp tại Văn phòng Khoa Công trình Biển & DK

 

DANH SÁCH SINH VIÊN K65.1 BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP (CTT)
Hội đồng XII - PHÒNG 52 H3
               
STT BẢO VỆ STT GIAO ĐỒ ÁN NHÓM MSSV HỌ VÀ  TÊN LỚP GHI CHÚ
1 4 90 1511065 Lê Văn Đức 65XDC1