Danh sách hội đồng bảo vệ Đồ án tốt nghiệp K64 đợt 2

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘI      
KHOA XÂY DỰNG DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP      
               
DANH SÁCH SINH VIÊN K64.2 BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP 
Hội đồng  - PHÒNG 61H3
               
STT BẢO VỆ STT GIAO ĐỒ ÁN NHÓM MSSV HỌ VÀ  TÊN LỚP GHI CHÚ
1 40   70664 Vũ Đức Hảo 64XD2  
2 41 14 136464 Nguyễn Trọng Minh 64XD2  
3 42   153964 Mai Ngọc Phúc 64XD2  
4 43   167164 Bùi Kim Sơn 64XD2  
5 44 15 203164 Vũ Đức Trọng 64XD2  
6 45   224464 Phùng Đức Việt 64XD2  
7 49   51964 Phạm Hoàng Điệp 64XD4  
8 50 17 108964 Đào Mạnh Khang 64XD4  
9 51   144664 Đào Nhật Nghĩa 64XD4  
10 53 18 179564 Đỗ Mạnh Thắng 64XD4  
11 54   214564 Nguyễn Quốc Tuấn 64XD4  
12 55   13764 Trần Tiến Anh 64XD5  
13 56 19 1524564 Lại Quang Huy 64XD5  
14 57   106864 Vũ Quang Huy 64XD5  
15 73   1164 Nguyễn Trường An 64XD8  
16 74 25 7964 Ngô Tuấn Anh 64XD8  
17 75   17664 Nguyễn Xuân Bằng 64XD8  
18 1   212364 Lê Anh Tuấn 64XD11  
19 2   161664 Nguyễn Trần Tuấn Quang  64XD3  

 

DANH SÁCH SINH VIÊN K64.2 BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP 
Hội đồng  - PHÒNG 62H3
               
STT BẢO VỆ STT GIAO ĐỒ ÁN NHÓM MSSV HỌ VÀ  TÊN LỚP GHI CHÚ
1 39   19364 Cầm Khánh Bình 64XD10  
2 40 7 21664 Doãn Tất Cao 64XD10  
3 41   24964 Phạm Danh Chuẩn 64XD10  
4 42   63964 Phạm Công 64XD10  
5 43 8 66764 Nguyễn Xuân Hải 64XD10  
6 44   78564 Nguyễn Minh Hiếu 64XD10  
7 45   210264 Nguyễn Văn Tuân 64XD10  
8 46 9 154564 Lê Hữu Phước 64XD10  
9 47   141264 Nguyễn Tiến Nam 64XD10  
10 48 10 45664 Hoàng Văn Đạo 64XD11  
11 49   54264 Dương Văn Đức 64XD11  
12 50 11 1509864 Nguyễn Nam Dương 64XD11  
13 51   97164 Mai Văn Hùng 64XD11  
14 52 12 1552864 Hà Anh 64XD11  
15 53   211764 Đỗ Hoàng Tuấn 64XD11  
16 54   8464 Nguyễn Đức Anh 64XD12  
17 38 13 103564 Nguyễn Mạnh Huy 64XD12  
18 39   135264 Lê Anh Minh 64XD12  
19 3   68064 Trần Xuân  Hải 64XD12  

 

DANH SÁCH SINH VIÊN K64.2 BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP 
Hội đồng - PHÒNG 63H3
               
STT BẢO VỆ STT GIAO ĐỒ ÁN NHÓM MSSV HỌ VÀ  TÊN LỚP GHI CHÚ
1 97   156964 Đặng Thanh Quân 64XD1  
2 98 33 44964 Đoàn Hải Đăng 64XD10  
3 99   79964 Phan Trung Hiếu 64XD10  
4 100   34864 Lê Quang Dũng 64XD3  
5 101 34 164764 Nguyễn Công Quyền 64XD5  
6 102   1518064 Nguyễn Minh Hiếu 64XD7  
7 77   1606863 Phùng Đình Phan 63XD5  
8 78 5 237863 Lê Văn Vương 63XD8  
9 79   221763 Lỗ Văn Tuân 63XD9  
10 80 3 34263 Tô Đại Dương 63XD2  
11 103   196964 Dương Văn Toàn 64XD7  
12 104 35 74164 Trần Huy Hiệp 64XD8  
13 106   29464 Nguyễn Trần Cường 64XD9  
14 107 36 25664 Nguyễn Văn Chung 64XD12  
15 108   181764 Vũ Đức Thắng 64XD2  
16 109   170664 Nguyễn Việt Sơn 64XD3  
17 110 37 022915TX Bùi Trung Đức LT15XDTX  
18 111   023517TX Vũ Trọng Thiên LT17XDTX  

 

DANH SÁCH SINH VIÊN K64.2 BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP 
Hội đồng  - PHÒNG 64H3
               
STT BẢO VỆ STT GIAO ĐỒ ÁN NHÓM MSSV HỌ VÀ  TÊN LỚP GHI CHÚ
1 104   184261 Nguyễn Văn Quân 61XD3  
2 105 1 267961 Võ Hoàng Việt 61XD4  
3 106   55062 Nguyễn Công Đức 62XD5  
4 107   1536162 Hà Sỹ Thành 62XD7  
5 108 2 1462 Chử Tuấn Anh 62XD8  
6 109   220063 Lê Văn 63XD11  
7 1 1 67361 Lê Quang  61XE2  
8 111   219563 Dương Ngọc 63XD2  
9 112 4 155063 Đặng Ngọc Nhất 63XD4  
10 113   131063 Phan Đức Bảo Long 63XD5  
11 94   242063 Dương Duy Long 63XD5  
12 95 32 46963 Lê Nguyên Quí Đôn 63XD8  
13 96   42864 Phan Kim Duy 64XD1  
14 117 6 155464 Nguyễn Đức Phương 64XD1  
15 118   160464 Vũ Văn Quân 64XD1  
16 112 38 023717TX Nguyễn Quốc Trịnh LT17XDTX  
17 113   021617TX Nguyễn Công Khánh LT17XDTX  

 

DANH SÁCH SINH VIÊN K64.2 BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP 
Hội đồng - PHÒNG 65H3
               
STT BẢO VỆ STT GIAO ĐỒ ÁN NHÓM MSSV HỌ VÀ  TÊN LỚP GHI CHÚ
1 1   229664 Phạm Minh Chiến 64XDC1  
2 2 39 1662164 Vũ Quang Đông 64XDC1  
3 3   60164 Trương Văn Đức 64XDC1  
4 4   1651764 Phan Thái Dương 64XDC1  
5 5 40 1557864 Vũ Danh Dương 64XDC1  
6 6   232564 Phùng Anh Hào 64XDC1  
7 7   82164 Nguyễn Xuân Hiệu 64XDC1  
8 8 41 235564 Mai Đức Mạnh 64XDC1  
9 9   143064 Vũ Hoài Nam 64XDC1  
10 10   143764 Mai Văn Ngà 64XDC1  
11 11 42 148564 Phan Hoàng Nhân 64XDC1  
12 12   1559764 Trần Ngọc Sơn 64XDC1  
13 13   1548664 Khúc Duy Thuần 64XDC1  
14 14 43 239964 Nguyễn Đình Việt 64XDC1  
15 15   364 Hoàng Đình An 64XDC2  
16 16 44 1558064 Phùng Trần Đức 64XDC2  
17 17   145164 Nguyễn Phúc Nghĩa 64XDC2  
18 18   1540864 Nguyễn Kỳ Phong 64XDC2  
19 19 45 205864 Vũ Văn Trung 64XDC2  
20 20   236964 Tạ Hồng Quân 64XDC2  

 

DANH SÁCH SINH VIÊN K64.2 BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP 
Hội đồng - PHÒNG 66H3
               
STT BẢO VỆ STT GIAO ĐỒ ÁN NHÓM MSSV HỌ VÀ  TÊN LỚP GHI CHÚ
1 76   62864 Đoàn Hữu 64XD8  
2 77 26 92064 Dương Nguyên Hưng 64XD8  
3 78   136064 Nguyễn Gia Minh 64XD8  
4 79 27 42564 Phạm Tiến Duy 64XD9  
5 81   29361 Nguyễn Mạnh Cường 61XD4  
6 82   95764 Đặng Mạnh Hùng 64XD9  
7 83 28 93764 Nguyễn Quốc Hưng 64XD9  
8 85   151364 Nguyễn Mạnh Phi 64XD9  
9 86 29 178864 Trần Đức Thăng 64XD9  
10 87   57364 Nguyễn Văn Đức 64XD7  
11 90 30 228962 Phan Thanh Tùng 62XD10  
12 91   60962 Đặng Văn 62XD2  
13 92 31 43762 Lê Hải Đăng 62XD6  
14 93   193562 Đoàn Đức Thiện 62XD9  
15 5   89264 Phạm Ngọc  Hoàng 64XD12  
16 6   138963 Bùi Quang Minh 63XD11  
17 7   024317TX Lê Sơn Tùng LT17XDTX  

 

DANH SÁCH SINH VIÊN K64.2 BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP 
Hội đồng - PHÒNG 67H3
               
STT BẢO VỆ STT GIAO ĐỒ ÁN NHÓM MSSV HỌ VÀ  TÊN LỚP GHI CHÚ
1 58   111264 Quách Quốc Khánh 64XD5  
2 59 20 1656164 Trần Trung Kiên 64XD5  
3 60   110064 Đỗ Quốc Khánh 64XD6  
4 61   111964 Phạm Công Khiêm 64XD6  
5 62 21 123864 Nguyễn Văn Lộc 64XD6  
6 63   169364 Nguyễn Đỗ Sơn 64XD6  
7 64   177864 Nguyễn Văn Thái 64XD6  
8 65 22 117863 Đặng Đình Linh 63XD1  
9 66   147863 Trần Trung Nam 63XD3  
10 67   223064 Đào Hoàng Quốc Việt 64XD6  
11 68 23 5164 Lê Đại Anh 64XD7  
12 69   84864 Nguyễn Văn  Hoàn 64XD12  
13 70   126164 Nguyễn Quang Long 64XD12  
14 71 24 1506164 Ngô Quốc Bình 64XD7  
15 72   60864 Đỗ Trường Giang 64XD7  
16 1   TS 57115 Trần Thế Phương 57LTTS VHVL
17 2   TS 57116 Lê Hải  Quân 57LTTS VHVL
18 3   27461 Đỗ Mạnh Cường 61XF VHVL
19 4   DN 57918 Phạm Anh Tuấn 57XDDN VHVL
               
 + Ngày Bảo vệ Đồ án tốt nghiệp: 13,14/6/2024    
 + Thời gian: Bắt đầu từ 7h30        
               
 Lưu ý: * Sinh viên nộp lại đồ án tốt nghiệp tại Văn phòng Khoa Xây dựng - P106A1

 

ORAL PRESENTATION ORDER- 1st Committee, K64XE (2019 - 2024)
            Location: Room 54 - H3 Building
No. ID Name Class GPA Project
1 199164 Khuất Văn Toán 64XE2    
2 1501464 Hoàng Quốc Anh 64XE2    
3 8664 Nguyễn Đức Anh 64XE2    
4 203564 Đỗ Thế Trung 64XE1    
5 1657264 Vũ Ngọc Minh 64XE2    
6 168364 Hoàng Hồng Sơn 64XE2    
7 1509064 Trần Mạnh Dũng 64XE2    
8 229064 Lê Bá Anh 64XE2    
9 41464 Nguyễn Đăng Duy 64XE2    
10 1503064 Nguyễn Quang Anh 64XE2    
11 186764 Vương Chí Thành 64XE2    
12 205164 Trần Huy Trung 64XE2    
13 19764 Ngô Tiến Bình 64XE1    
14 189564 Ngô Phúc Thịnh 64XE1    
15 4000264 Mai Tiến Đạt 64XE1    

 

ORAL PRESENTATION ORDER- 2nd Committee, K64XE (2019 - 2024)
            Location: Room 55 - H3 Building
No. ID Name Class GPA Project
1 5002264 Nhor Sovandara 64XE2    
2 1516264 Vũ Minh Hân 64XE1    
3 1653164 Đặng Trung Hiếu 64XE1    
4 112764 Nguyễn Tuấn Khuê 64XE1    
5 81164 Trương Trung Hiếu 64XE1    
6 81564 Vũ Minh Hiếu 64XE1    
7 106064 Trần Quang Huy 64XE1    
8 34464 Hoàng Thái Dũng 64XE1    
9 35464 Nguyễn Tấn Dũng 64XE1    
10 232364 Nguyễn Ngọc Hải 64XE1    
11 1526664 Đoàn Minh Khang 64XE1    
12 4000664 Nguyễn An Quang Minh 64XE1    
13 85864 Dương Xuân Hoàng 64XE1    
14 1545363 Bũi Sỹ  Trung 63XE3    
15 64064 Phạm Hoàng 64XE1    

 

No. ID Name Class GPA Project
1 17564 Nguyễn Thái Bằng 64XE1    
2 8764 Nguyễn Đức Anh 64XE1    
3 100664 Trần Đức Hữu 64XE2    
4 41764 Nguyễn Đình Duy 64XE2    
5 68564 Vũ Thanh Hải 64XE2    
6 5064 Lại Tuấn Anh 64XE1    
7 1502264 Nguyễn Công Thế Anh 64XE1    
8 202064 Võ Minh Trí 64XE1    
9 109864 Đinh Ngọc Khánh 64XE2    
10 1527764 Thái Minh Khôi 64XE2    
11 1502764 Nguyễn Ngọc Anh 64XE2    
12 1505064 Vũ Đức Anh 64XE1    
13 68464 Vũ Đức Nhật Hải 64XE2    
14 1548164 Nguyễn Đức Thịnh 64XE2    
15 1505464 Lê Hoàng  Bách 64XE1    

 

No. ID Name Class GPA Project
1 142264 Thân Văn Nam 64XE1    
2 1537664 Đỗ Bá Nghĩa 64XE2    
3 1537164 Trương Hải Nam 64XE1    
4 1542064 Lê Anh Quân 64XE1    
5 2063 Đỗ Đức Anh 63XE1    
6 6763 Nguyễn Hùng Anh 63XE3    
7 181863 Đinh Viết Tâm 63XE3    
8 81863 Ngô Trọng Hoàng 63XE4    
9 119264 Đào Trọng Lịch 64XE2    
10 148264 Lương Gia Nguyện 64XE1    
11 157064 Đinh Đoàn Quân 64XE2    
12 237264 Nguyễn Thiện Quang 64XE2    
13 162164 Trần Doãn Nhật Quang 64XE2    
14 237664 Đỗ Xuân Sơn 64XE2    
15 93163 Ninh Quốc  Hùng 63XE1    
16 44063 Phạm Tiến  Đạt 63XE2    

 

1er Jury - Salle 52 Bâtiment H3
No Code d'étudiant Nom et Prénom Projet de fin d'études Points sur 4
Jeudi matin, le 13 Juin 2024
         
1 220364 Nguyễn Ngọc Tuyên Logement social DABACO  
2 1535164 Trần Công Minh  Appartment Golden Star  
3 205464 Trương Tấn Trung Manor Ocean View Building  
4 1510764 Dương Quang Duy Appartement Paradise  
5 145364 Nguyễn Trọng Nghĩa Centre d'examiner Việt Trì, Province Phú Thọ  
6 192364 Nguyễn Khánh Thuật Immeuble CT3  

 

No Code d'étudiant Nom et Prénom Projet de fin d'études Points sur 4
Jeudi matin, le 13 Juin 2024
1 28664 Hoàng Mạnh Cường Immeuble CT3  
2 130864 Lê Thị Ly Appartement Hai Ha  
3 63262 Phạm Văn Hà Cité universitaire Hai Phong  
4 36663 Phạm Đức Bảo Duy Résidence du Colège normale de Ha Tay  
5 229562 Trương Thanh Tùng Immeuble CT3  
6 147562 Vũ Phương Nam Résidence du Collège Huong Ngai, Thach That, Hanoi