Danh mục đề tài do Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia (NAFOSTED) tài trợ

 

TT

Mã số

Tên đề tài

Chủ nhiệm đề tài

Thời gian
thực hiện

1

107.01-2016.07

Đóng góp của sàn bê tông cốt thép trong việc hạn chế sụp đổ luỹ tiến của nhà cao tầng trong điều kiện mất cột

TS.

Phạm Xuân Đạt

4/2017-4/2020

2

502.02-2018.39

Nghiên cứu yếu tố tác động đến quyết định triển khai các công nghệ xây dựng xanh bởi doanh nghiệp xây dựng Việt Nam

TS.

Phạm Quang Dũng

6/2018-6/2020

3

107.02-2017.301

Chẩn đoán vết nứt trong kết cấu hệ thanh bằng vật liệu cơ tính biến thiên (FGM) theo phương pháp độ cứng động lực

GS.TS.

Trần Văn Liên

8/2018-8/2020

4

107.01-2018.22

Ứng dụng công nghệ Nanoindentation trong đánh giá tính chất vật liệu của kết cấu chịu tải trọng động: Áp dụng cho mối hàn thép kết cấu và bê tông tính năng siêu cao

TS.

Phạm Thái Hoàn

12/2018-12/2020

5

107.01-2018.307

Nghiên cứu thực nghiệm và mô phỏng ứng xử động đất của cột bê tông cốt thép cấu tạo theo tiêu chuẩn kháng chấn có lực dọc biến thiên

TS.

Vũ Ngọc Sơn

4/2019-4/2022

6

107.02-2018.322

Phân tích tĩnh và động kết cấu tấm/vỏ FGM quay và không quay

GS.TS

Trần Minh Tú

4/2019-4/2021

7

107.01-2019.321

Nghiên cứu thực nghiệm sức kháng sụp đổ của kết cấu sàn phẳng có mũ cột làm bằng vật liệu bê tông cốt thép

PGS.TS

Nguyễn Trung Hiếu

4/2020 - 4/2023

8

107.01-2020.16

Ứng xử sụp đổ của kết cấu nhà thấp tầng làm bằng vật liệu bê tông cốt thép khi chịu các loại tải trọng bất thường

TS.

Phạm Xuân Đạt

10/2020 - 10/2023