Công bố nghiên cứu khoa học trong nước năm 2021

Danh sách công bố trong nước năm 2021

[1]         B. H. Nam et al., “Mô phỏng ứng xử nén lệch tâm của cột bê tông cốt thép bị ăn mòn do ion clorua,” Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng - ĐHXD, vol. 15, no. 2V SE-Bài báo khoa học, May 2021, doi: 10.31814/stce.nuce2021-15(2V)-06.

[2]        N. T. Quang, T. V. Cường, N. N. Tân, N. H. Tân, and N. H. Giang, “Nghiên cứu thực nghiệm ảnh hưởng của tỷ lệ sử dụng cốt liệu lớn tái chế đến sự phát triển cường độ nén và mô đun đàn hồi của bê tông theo thời gian,” Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng - ĐHXD, vol. 15, no. 1V SE-Bài báo khoa học, Mar. 2021, doi: 10.31814/stce.nuce2021-15(1V)-05.

[3]         P. T. Đạt, T. V. Liên, and N. T. Đức, “Phân tích dao động tự do của dầm bậc nano bằng vật liệu có cơ tính biến thiên sử dụng mô hình độ cứng động lực không cục bộ,” Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng - ĐHXD, vol. 15, no. 2V SE-Bài báo khoa học, May 2021, doi: 10.31814/stce.nuce2021-15(2V)-05.

[4]        D. Đ. Quỳnh, N. T. Hiếu, P. X. Đạt, and N. M. Hùng, “Nghiên cứu thực nghiệm sự làm việc chịu uốn của dầm bê tông cốt thép được gia cường bằng tấm composite CFRP ở trạng thái đang chịu tải,” Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng - ĐHXD, vol. 15, no. 2V SE-Bài báo khoa học, May 2021, doi: 10.31814/stce.nuce2021-15(2V)-01.

[5]        T. H. Anh, N. H. Giang, and N. N. Tân, “Nghiên cứu thực nghiệm hiệu quả gia cường kháng uốn của dầm bê tông cốt thép bị ăn mòn bằng tấm sợi composite CFRP,” Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng - ĐHXD, vol. 15, no. 1V SE-Bài báo khoa học, Jan. 2021, doi: 10.31814/stce.nuce2021-15(1V)-01