Bộ môn Thí nghiệm và Kiểm định công trình

1. Giới thiệu bộ môn

Bộ môn Thí nghiệm công trình được thành lập vào ngày 8 tháng 9 năm 1985. Tháng 5 năm 2002, Bộ môn đổi tên thành Bộ môn Thí nghiệm và Kiểm định công trình, trực thuộc khoa Xây dựng dân dụng và công nghiệp, trường Đại học Xây dựng.

Phòng thí nghiệm và kiểm định công trình (LAS-XD 125) trực thuộc Bộ môn quản lý.

Đội ngũ cán bộ của Bộ môn Thí nghiệm và Kiểm định công trình có 7 giảng viên và 4 cán bộ kỹ thuật, trong đó: 3 Phó giáo sư, 1 Tiến sỹ, 5 Thạc sỹ và 2 Kỹ sư.

Bộ môn Thí nghiệm và Kiểm định công trình là một địa chỉ đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ có uy tín trong lĩnh vực kết cấu xây dựng nói chung và đặc biệt trong lĩnh vực thí nghiệm, kiểm định chất lượng công trình.

2. Lịch sử hình thành

Bộ môn Thí nghiệm và Kiểm định công trình có lịch sử gắn liền với Bộ môn Công trình thuộc Khoa Xây dựng, Trường Đại học Xây dựng.

Năm 1962, Phòng Thí nghiệm công trình được thành lập. Nhóm cán bộ giảng dạy phụ trách môn học Thí nghiệm công trình sinh hoạt trong Bộ môn Công trình Thép - Gỗ.

Tháng 9/1985, Bộ môn Thí nghiệm công trình tách từ Bộ môn Công trình Thép –Gỗ. Chủ nhiệm bộ môn đầu tiên là thầy PGS.TS. Võ Văn Thảo. Phòng thí nghiệm công trình trực thuộc Bộ môn Thí nghiệm công trình quản lý.

Tháng 5/2002, Bộ môn đổi tên thành Bộ môn Thí nghiệm và Kiểm định công trình. Phòng Thí nghiệm công trình cũng đồng thời đổi tên thành Phòng Thí nghiệm và Kiểm định công trình.

3. Đào tạo

Giảng dạy hệ Đại học

Đào tạo sau đại học

- Môn học Thí nghiệm công trình.

- Môn học Thí nghiệm xây dựng.

- Môn học Bệnh học và sửa chữa công trình.

- Hướng dẫn Thực tập cán bộ kỹ thuật.

- Hướng dẫn Đồ án tốt nghiệp.

- Giới thiệu ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp

- Giảng dạy môn học Nghiên cứu thực nghiệm và Kiểm định chất lượng công trình.

- Giảng dạy các học phần trong chương trình đào tạo tiến sỹ ngành Kỹ thuật xây dựng.

- Hướng dẫn các đề tài luận văn thạc sỹ và luận án tiến sỹ ngành kỹ thuật xây dựng.

4. Nhân sự

TT

Ảnh

Học hàm
Học vị

Họ và tên

Email
Điện thoại

Ghi chú

1

KS.

Trần Văn Dầu

dautv@huce.edu.vn

09.87.52.15.98

 

 

2

GV.ThS.

Chu Tiến Dũng

dungct@huce.edu.vn

09.83.03.38.99

Giám đốc Trung tâm Thí nghiệm và Kiểm định Xây dựng

3

KS.

Dương Đình Đức

ducdd@huce.edu.vn

09.83.09.46.78

 

4

GVCC.PGS.TS.

Nguyễn Hoàng Giang

giangnh@huce.edu.vn

Phó Hiệu trưởng

5

GVCC. PGS.TS.

Nguyễn Trung Hiếu

hieunt@huce.edu.vn

09.88.63.04.59

Trưởng bộ môn

6

GV.ThS.

Nguyễn Thu Hiền

hiennt1@huce.edu.vn

09.88.75.16.47

 

7

TS.

Nguyễn Mạnh Hùng

hungnm1@huce.edu.vn

09.88.43.89.92

 

8

GV.ThS.

Lê Phước Lành

lanhlp@huce.edu.vn

09.84.87.88.20

 

9

ThS.

Nguyễn Văn Quang

quangnv@huce.edu.vn

09.78.86.08.81

 

10

GVCC.PGS. TS.

Nguyễn Ngọc Tân

tannn@huce.edu.vn

09.42.15.87.68

Phó Trưởng bộ môn

11

ThS.

Phùng Văn Vương

vuongpv@huce.edu.vn

09.79.02.19.53

 

5. Hoạt động khoa học công nghệ

Các cán bộ bộ môn chủ trì thực hiện nhiều đề tài NCKH cấp trường, cấp trường trọng điểm, Bộ GD và ĐT, Bộ Xây dựng, và Quỹ Nafosted.

Triển khai nghiên cứu thực nghiệm, thử nghiệm các đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ do các cán bộ trong và ngoài trường chủ trì.

Tham gia các hội thảo khoa học trong và ngoài nước.

Tham gia các chương trình, dự án hợp tác nghiên cứu với các đối tác trong nước và quốc tế.

Công bố nhiều sản phẩm khoa học trên các tạp chí khoa học chuyên ngành có uy tín ở trong nước và quốc tế.

6. Hoạt động ngoại khóa

Tham gia hoạt động giảng dạy chuyên đề về thí nghiệm và kiểm định công trình.

Tổ chức và phối hợp tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học trong lĩnh vực kiểm định chất lượng công trình xây dựng.

7. Khen thưởng

Nhiều năm đạt Danh hiệu tập thể Lao động Xuất sắc.

Nhiều cá nhân đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua và bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

8. Thông tin liên hệ

Địa chỉ:

Cơ sở 1: Tầng 1 Nhà thí nghiệm, Trường Đại học Xây dựng, 55 Đường Giải Phóng, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Cơ sở 2: Phòng 105 – Nhà C3 – Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, Số 1 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Điện thoại: 024. 38.69 47.04