Bộ môn Công trình bê tông cốt thép

1. GIỚI THIỆU BỘ MÔN

Bộ môn Công trình bê tông cốt thép thuộc Khoa Xây dựng Dân dụng và công nghiệp của Trường Đại học Xây dựng, được chính thức thành lập vào tháng 10 năm 1959 - khi đó còn nằm trong Khoa Xây dựng - một trong những khoa đào tạo đầu tiên của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

Hiện tại, đội ngũ giảng viên của bộ môn Công trình Bê tông cốt thép bao gồm 22 giảng viên cơ hữu và 9 giảng viên thỉnh giảng (10 GVCC, 9 GVC và 12 GV); trong đó có 1 Giáo sư, 9 Phó giáo sư, 7 Tiến sĩ và 13 Thạc sĩ.

Trải qua hơn 60 năm đã có 70 cán bộ từng công tác tại Bộ môn và hiện nay đang có 31 người chính thức và kiêm nhiệm, 39 thầy cô đã  chuyển công tác sang cơ quan khác hoặc nghỉ hưu.

Sự phát triển của Bộ môn là khá liên tục, tăng về số lượng và chất lượng. Các cán bộ của Bộ môn được đào tạo cả trong và ngoài nước. Bộ môn Công trình Bê tông cốt thép là một trong những Bộ môn chuyên ngành của Khoa Xây dựng, không chỉ đạt được nhiều thành tích trong lĩnh vực đào tạo mà còn có nhiều đóng góp trong các hoạt động nghiên cứu khoa học và thực tiễn.

2. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

- Môn học Bê tông cốt thép (BTCT) bắt đầu được giảng dạy ở Trường Đại học Bách khoa Hà Nội từ năm học 1958-1959 do các thầy Phạm Sỹ Liêm, Lê Văn Thưởng và Nguyễn Xuân Đặng đảm trách.

- Tháng 10 năm 1959, Bộ môn Bê tông cốt thép (thuộc Khoa Xây dựng, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội) được thành lập với Trưởng Bộ môn đầu tiên là thầy Phạm Sỹ Liêm và hai cán bộ giảng dạy còn rất trẻ là thầy Ngô Thế Phong và thầy Nguyễn Đình Cống. Thời gian đầu, Bộ môn làm việc ở phòng 204 nhà D - Đại học Bách Khoa cùng với các bộ môn: Công trình Thép, Cầu và Đường. Bốn bộ môn hợp thành Tổ Công trình, đơn vị đăng ký phấn đấu xây dựng tổ lao động XHCN đầu tiên của ngành Giáo dục đại học năm 1961.

- Từ năm 1963, các Bộ môn: Bê tông cốt thép, Thép và Kết cấu được hợp nhất thành Bộ môn Kết cấu công trình do thầy Bùi Tâm Trung làm Trưởng Bộ môn, thầy Lều Thọ Trình làm Phó Trưởng Bộ môn.

- Ngày  8/8/1966, Chủ tịch Hội đồng Chính phủ đã ký quyết định số 144/CP về việc thành lập Trường Đại học Xây dựng từ tiền thân là Khoa Xây dựng của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Khi đó, Bộ môn Kết cấu công trình lại được tách ra thành ba bộ môn riêng như ban đầu. Bộ môn Công trình Bê tông cốt thép khi đó do thầy Phạm Sỹ Liêm làm Trưởng Bộ môn và thầy Ngô Thế Phong làm Phó Trưởng Bộ môn.

- Từ năm 1993 đến nay, bộ môn chính thức làm việc tại 55 Giải Phóng, Hà Nội.

3. ĐÀO TẠO

Các môn giảng dạy hệ đại học Các môn giảng dạy hệ sau đại học

Các khóa học chuyên đề

đào tạo ngắn hạn

- Giới thiệu Ngành Kỹ thuật Xây dựng

- Kỹ năng nghề nghiệp

- Kết cấu bê tông cốt thép;

- Đồ án Kết cấu Bê tông cốt thép;

- Kết cấu nhà bê tông cốt thép;

- Đồ án Kết cấu nhà bê tông cốt thép;

- Kết cấu đặc biệt bê tông cốt thép;

- Kết cấu gạch đá gỗ;

- Kết cấu công trình;

- Hướng dẫn thực tập Cán bộ kỹ thuật;

- Hướng dẫn Đồ án tốt nghiệp.

- Phương pháp luận nghiên cứu khoa học;

- Phương pháp luận nghiên cứu khoa học chuyên ngành;

- Kết cấu nhà nhiều tầng bằng bê tông cốt thép;

- Kết cấu bê tông cốt thép nâng cao

- Kết cấu bê tông ứng lực trước;

- Phân tích kết cấu theo mô hình số;

- Từ biến và lý thuyết đàn hồi nhớt;

- Động đất và lý thuyết kháng chấn;

- Kết cấu xây dựng và xu thế phát triển.

- Các học phần chuyên môn trong chương trình đào tạo tiến sĩ

- Thiết kế kết cấu nhà nhiều tầng bằng bê tông cốt thép;

- Thiết kế sàn bê tông ứng lực trước;

- Lập giải pháp và tính toán kết cấu tầng hầm.

4. NHÂN SỰ

TT

Ảnh

Học hàm
Học vị

Họ và tên

Email
Điện thoại

Ghi chú

1

GVCC.PGS.TS.

Lê Việt Dũng

dunglv@nuce.edu.vn

 

2

GV.ThS. Phạm Quang Đạo daopq@nuce.edu.vn  

3

GV. ThS. Dương Văn Hai haidv@nuce.edu.vn  

4

GV. TS. Phạm Thái Hoàn hoanpt@nuce.edu.vn  

5

GVC. ThS. Nguyễn Thị Thu Hường huongntt2@nuce.edu.vn  

6

GV. ThS. Nguyễn Trung Kiên Kiennt2@nuce.edu.vn  

7

GV. ThS. Ngô Sỹ Lam lamns@nuce.edu.vn  

8

GVC. ThS. Nguyễn Thị Phương Lan lanntp@nuce.edu.vn  

9

GVC. ThS. Đoàn Thị Quỳnh Mai maidtq@nuce.edu.vn Bí thư chi bộ

10

GV. TS. Nguyễn Đăng Nguyên nguyennd@nuce.edu.vn  

11

GVCC.PGS.TS. Nguyễn Hùng Phong phongnh@nuce.edu.vn

Phó trưởng khoa

Đào tạo sau đại học

12

GVC. ThS. Phạm Mai Phương phuongpm@nuce.edu.vn  
13

KS. Võ Minh Quang   Tập sự
14

GV. TS. Trần Việt Tâm tamtv2@nuce.edu.vn  
15

GVCC.PGS.TS. Nguyễn Trường Thắng thangnt2@nuce.edu.vn Trưởng Bộ môn
16

GV. ThS. Nguyễn Thị Thanh Thảo thaontt@nuce.edu.vn  
17

GV. TS. Nguyễn Minh Thu thunm1@nuce.edu.vn  
18

GVCC.PGS.TS. Nguyễn Tuấn Trung trungnt@nuce.edu.vn

Tổ trưởng

Công đoàn Bộ môn

19

GVC. TS. Phan Minh Tuấn tuanpm@nuce.edu.vn  
20

GV. TS. Võ Mạnh Tùng tungvm@nuce.edu.vn Phó trưởng Bộ môn
21

GVCC.PGS.TS Phạm Thanh Tùng tungpt@nuce.edu.vn

Trưởng Khoa

Xây dựng DD&CN

22

GV. ThS. Đinh Văn Tùng tungdv@nuce.edu.vn  
23

GVC. ThS. Mai Trọng Bình binhmt@nuce.edu.vn Thỉnh giảng
24

GVC. ThS. Đinh Chính Đạo daodc@nuce.edu.vn Thỉnh giảng
25

GVCC.PGS.TS. Lê Bá Huế huelb@nuce.edu.vn Thỉnh giảng
26

GVCC.PGS.TS. Nguyễn Xuân Liên liennx@nuce.edu.vn Thỉnh giảng
27

GVCC.GS.TS. Phan Quang Minh minhpq@nuce.edu.vn Thỉnh giảng
28

GVCC.PGS.TS. Nguyễn Lê Ninh ninhnl@nuce.edu.vn Thỉnh giảng
29

GVC.ThS. Lại Văn Thành thanhlv2@nuce.edu.vn Thỉnh giảng
30

GVC.ThS. Nguyễn Quang Tiến tiennq@nuce.edu.vn Thỉnh giảng
31

GVCC.PGS.TS. Bùi Quang Trường truongbq@nuce.edu.vn Thỉnh giảng

 

5. HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

- Thực hiện các đề tài khoa học công nghệ các cấp; tham gia đánh giá, nghiệm thu các đề tài khoa học, quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng phục vụ thực tế sản xuất xây dựng;

- Công bố nhiều công trình khoa học trên tạp chí trong và ngoài nước;

- Tham gia các hội thảo khoa học trong và ngoài nước;

- Tham gia các dự án hợp tác với các đối tác trong nước và quốc tế;

- Biên soạn giáo trình, sách chuyên khảo, tham khảo.

- Thực hành, ứng dụng chuyên môn vào thực tiễn.

6. HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA

- Tham gia hoạt động giảng dạy chuyên đề về kết cấu bê tông cốt thép.

- Tổ chức các hoạt động tham quan các những công trình đặc biệt.

- Tổ chức các khóa học chuyên đề ngắn hạn.

- Tổ chức và tham gia các hoạt động từ thiện vùng cao.

7. KHEN THƯỞNG

- Huân chương “Lao động hạng ba” – Hội đồng nhà nước, năm 1985

- Bằng khen “Đã có nhiều thành tích trong công tác đào tạo ngành Xây dựng” – Bộ Xây dựng, năm 2001.

- Bằng khen “Đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu 5 năm liền (2015-2019)” – BCH Đảng bộ thành phố Hà Nội, năm 2020;

- Nhiều năm đạt danh hiệu Tập thể Lao động Xuất sắc, Danh hiệu Tổ công đoàn xuất sắc;

- Nhiều cá nhân đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua và bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

8. THÔNG TIN LIÊN HỆ

- Địa chỉ: Phòng 311 A1, Đại học Xây dựng, 55 Giải Phóng, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội

- Trang chủ: https://www.btct.nuce.edu.vn

- Email: ct.btct@nuce.edu.vn

- Điện thoại: