Bộ môn Công nghệ và Quản lý xây dựng

1. Giới thiệu Bộ môn

Bộ môn Công nghệ và Quản lý xây dựng là bộ môn chuyên ngành, tham gia đào tạo đại học, sau đại học ngành Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp; nghiên cứu và triển khai ứng dụng các tiến bộ khoa học - công nghệ trong lĩnh vực thi công và quản lý xây dựng; bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ giảng viên; giáo dục và rèn luyện sinh viên thông qua hoạt động đào tạo và hướng dẫn nghiên cứu khoa học.

2. Lịch sử hình thành

Bộ môn Thi công xây dựng, tiền thân của Bộ môn Công nghệ và Quản lý xây dựng ngày nay ra đời tháng 02 năm 1960 trong Khoa Xây dựng – trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Ngày 08/08/1960, theo QĐ số 144/CP của Hội đồng Chính phủ, Khoa Xây dựng được tách ra để thành lập trường Đại học Xây dựng và Bộ môn Thi công là một trong những Bộ môn đầu tiên của Khoa Xây dựng, Trường Đại học Xây dựng.

- Thời gian thành lập: 1960.

- Tiền thân: Bộ môn Thi công xây dựng, Khoa Xây dựng, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

- Số thành viên ban đầu: 3 người

- Số cán bộ giảng viên từng tham gia công tác: 92 người.

3. Đào tạo

Bộ môn biên soạn giáo trình, tham gia đào tạo đại học ngành Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp; đào tạo sau đại học chuyên ngành Quản lý công trinh/Kỹ thuật công trình xây dựng; đào tạo bậc tiến sĩ ngành Kỹ thuật xây dựng.

Giảng dạy hệ Đại học: Đào tạo sau đại học

- Kỹ năng nghề nghiệp

- An toàn lao động

-  Kỹ thuật thi công 1 + Đồ án

- Kỹ thuật thi công 2 + Đồ án

- Tổ chức thi công + Đồ án

- Quản lý công trường xây dựng

- Kỹ thuật thi công đặc biệt

- Kỹ thuật thi công đại cương

- Kỹ thuật thi công công trình cấp thoát nước + Đồ án

- Kỹ thuật và tổ chức thi công

- Thiết kế kỹ thuật

- Quản lý chất lượng và an toàn công trình

- Kỹ thuật thi công nhà

- Kế hoạch và tổ chức Công trình

>Các môn giảng dạy bậc Thạc sĩ:

- Công nghệ xây dựng hiện đại

- Quản lý dự án xây dựng

- Cơ sở quản lý công trình

- Quản lý tiến độ và chất lượng công trình

- Bảo trì công trình xây dựng

- Khoa học về tổ chức và công nghệ xây dựng

>Các chuyên đề giảng dạy bậc Tiến sĩ:

- Quản lý rủi ro dự án đầu tư xây dựng

- Tối ưu trong kỹ thuật thi công

- Tối ưu trong tổ chức và điều hành thi công

- Sơ đồ mạng PERT trong lập tiến độ thi công

- Quản lý hợp đồng thi công xây dựng

- Khoa học về tổ chức và quản lý dự án

4. Nhân sự

Số thành viên hiện tại: 35 giảng viên, trong đó gồm có:

25 giảng viên cơ hữu

 - 03 Phó Giáo sư, Tiến sỹ

 - 06 Tiến sỹ

 - 01 Giảng viên chính, Thạc sỹ

 - 15 Thạc sỹ (04 Thạc sỹ đang là nghiên cứu sinh)

10 giảng viên thỉnh giảng

 - 03 Phó Giáo sư, Tiến sỹ

 - 01 Tiến sỹ

 - 06 Giảng viên chính, Thạc sỹ

Trưởng Bộ môn: PGS.TS. Hồ Ngọc Khoa

Phó Trưởng Bộ môn: ThS. Phạm Nguyễn Vân Phương

TT Ảnh

HỌC HÀM

HỌC VỊ

 

HỌ VÀ TÊN EMAIL GHI CHÚ
01

GV. ThS Cao Tuấn Anh Anhct@nuce.edu.vn Trưởng phòng Quản lý đầu tư
02

GVC.ThS. Kiều Thế Chinh chinhkt@gmail.com  
03

TS. Vũ Chí Công Congvc@nuce.edu.vn Tổ trưởng Công đoàn Bộ môn
04

TS. Nguyễn Hùng Cường Cuongnh@nuce.edu.vn  
05

TS. Trần Quang Dũng Dungtq@nuce.edu.vn  
06

TS. Nguyễn Anh Đức Ducna@nuce.edu.vn  
07

PGS.TS Trần Hồng Hải Haith@nuce.edu.vn  
08

TS. Lê Hồng Hà Halh@nuce.edu.vn  
09

GV. ThS Doãn Hiệu Hieud@nuce.edu.vn  
10

GV. ThS Lê Thái Hòa Hoalt@nuce.edu.vn  
11

GV. ThS Cao Duy Hưng Hungcd@nuce.edu.vn  
12

GVCC.PGS.TS Hồ Ngọc Khoa Khoahn@nuce.edu.vn

Chủ tịch Công đoàn trường,

Trưởng bộ môn

13

GV. ThS Lê Thị Phương Loan Loanltp@nuce.edu.vn  
14

GV. ThS Nguyễn Hồng Minh Minhnh@nuce.edu.vn  
15

GV. ThS Phạm Nguyễn Vân Phương Phuongpnv@nuce.edu.vn Phó trưởng Bộ môn
16 GV. ThS Kiều Thế Sơn Sonkt@nuce.edu.vn  
17

GV. ThS Nguyễn Ngọc Thoan Thoannn@nuce.edu.vn  
18

GV. ThS Lưu Văn Thực Thuclv@nuce.edu.vn  
19

GV. ThS Lê Đình Tiến Tienld@nuce.edu.vn  
20

GV. ThS Nguyễn Ngoc Toàn Toannn@nuce.edu.vn  
21

GV. ThS Phạm Tiến Tới Toipt@nuce.edu.vn Trưởng phòng Quản trị Thiết bị
22

GV. ThS Nguyễn Thị Thu Trang Trangntt@nuce.edu.vn  
23

GV. TS Lê Quang Trung Trunglq@nuce.edu.vn  
24

GVCC.PGS.TS Nguyễn Mạnh Tuấn Tuantm1@nuce.edu.vn Phó trưởng khoa Xây dựng DD&CN
25

GV. ThS Vũ Anh Tuấn Tuanva2@nuce.edu.vn Phó trưởng phòng Quản lý đầu tư
26

GVCC.PGS.TS Ngô Văn Quỳ   Thỉnh giảng
27

GV.ThS Trần Văn Sơn   Thỉnh giảng
28

PGS.TS Nguyễn Đình Thám   Thỉnh giảng
29

PGS.TS Trịnh Quốc Thắng   Thỉnh giảng
30

GVC.ThS Nguyễn Ngọc Thanh   Thỉnh giảng
31

GVC. ThS Lê Đức Thành   Thỉnh giảng
32

GVC. ThS Lê Văn Tin   Thỉnh giảng
33

TS. Phạm Đức Toàn   Thỉnh giảng
34

GVC. ThS Cao Thế Trực   Thỉnh giảng
35

GVC. ThS Nguyễn Phú Việt   Thỉnh giảng

5. Hoạt động khoa học công nghệ

- Bộ môn tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, đề tài khoa học công nghệ; tham gia đánh giá, nghiệm thu các đề tài khoa học, quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng phục vụ thực tế sản xuất xây dựng.

- Các thầy cô bộ môn trực tiếp chủ trì, là thành viên chính trong các nhiệm vụ, đề tài khoa học công nghệ; tham gia các hội thảo khoa học trong và ngoài nước; tham gia các hoạt động tư vấn xây dựng, ứng dụng kiến thức khoa học vào thực tiễn sản xuất.

6. Hoạt động ngoại khóa

- Tham quan, khảo sát thực tế sản xuất xây dựng, ứng dụng công nghệ mới trong tổ chức, thi công xây dựng;

- Trao đổi chuyên môn với các bộ môn và đồng nghiệp trong và ngoài nước;

- Tổ chức các hoạt động giới thiệu ngành, tham quan công trường cho sinh viên, học viên;

- Các hoạt động du lịch, văn hóa thể thao.

7. Khen thưởng

- Nhiều năm liền, Bộ môn được Bộ Giáo dục Đào tạo tặng Danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc và Bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đào tạo; Tổ công đoàn bộ môn được tặng Bằng khen của Công đoàn Giáo dục Việt Nam vì thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn.

- Năm 2013, Bộ môn đã vinh dự nhận được Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ ghi nhận những thành tích trong công tác giáo dục và đào tạo, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

8. Thông tin liên hệ

Địa chỉ: Phòng 307 nhà A1, Trường Đại học Xây dựng, số 55 Giải Phóng, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: (+84)24.3869.7349

Trang chủ: http://bmthicong.com.vn