Bộ môn Cơ học lý thuyết

1. Giới thiệu bộ môn

Bộ môn Cơ học lý thuyết Giảng dạy môn Cơ học lý thuyết cho sinh viên toàn trường từ khóa 11 (tức là khóa đầu của trường Đại học Xây dựng) bao gồm hệ chính quy, chuyên tu, tại chức. Sau này đổi tên thành môn Cơ học cơ sở. Hiện tại Bộ môn giảng dạy: môn Cơ học cơ sở 1 cho sinh viên toàn trường trừ một số ngành như Kiến trúc, Phần mềm; môn Cơ học cơ sở 2 cho sinh viên các ngành Kỹ thuật Công trình và Cơ khí; môn Cơ học cơ sở cho các ngành theo chương trình CDIO; môn Cơ học đại cương cho ngành Chất lượng cao.

Số thành viên hiện tại: 11 giảng viên gồm 10 giảng viên cơ hữu và 01 giảng viên thỉnh giảng, gồm có:

- 01 Phó Giáo sư, Tiến sĩ

- 03 Tiến sĩ

- 07 Thạc sĩ

* Trưởng Bộ môn: TS. Nguyễn Sỹ Nam

* Phó Trưởng Bộ môn: TS. Trịnh Thị Thanh Huệ

2. Lịch sử hình thành

Nửa cuối năm 1966 trường Đại học Xây dựng Hà Nội được thành lập từ Khoa Xây dựng trường Đại học Bách khoa Hà Nội tách ra. Khi đó Bộ môn Cơ học lý thuyết ĐHBK cũng chuyển 3 cán bộ giảng dạy là thầy Nguyễn Trọng Chuyền, thầy Trần Cao Đại và thầy Đinh Thế Hanh sang biên chế ĐHXD để thành lập Bộ môn Cơ học lý thuyết trường ĐHXD. Ban đầu Bộ môn được xếp ở Khoa Cơ bản, đến năm 1981 bộ môn chuyển về Khoa Xây dựng DD&CN cho đến nay.

3. Đào tạo

Giảng dạy hệ Đại học

Đào tạo sau đại học

- Cơ học cơ sở 1

- Cơ học cơ sở 2

- Cơ học cơ sở

- Cơ học đại cương

 

4. Nhân sự

TT

Ảnh

Học hàm
Học vị

Họ và tên

Email
Điện thoại

Ghi chú

1

GV.ThS.

Phạm Hồng Anh

anhph1@nuce.edu.vn

 

2

 

GV.ThS.

Nguyễn Tiến Đắc

dacnt@nuce.edu.vn

 

3

GV.TS.

Trịnh Thị Thanh Huệ

huettt@nuce.edu.vn

 Phó trưởng Bộ môn

4

GV.TS.

Lê Hồng Hạnh

hanhlh@nuce.edu.vn

 

5

GV.ThS.

Lê Văn Minh

minhlv@nuce.edu.vn

 

6

GV.TS.

Nguyễn Sỹ Nam

namns@nuce.edu.vn

0977244292

 Trưởng Bộ môn

7

GV.ThS.

Phan Thị Thu Phương

phuongpt1@nuce.edu.vn

NCS 

8

GV.ThS.

Lê Ngọc Phương

phuongln@nuce.edu.vn

 

9

GV.ThS.

Hương Quý Trường

truonghq@nuce.edu.vn

 NCS

10

GV.ThS.

Phạm Minh Vương

vuongpm@nuce.edu.vn

NCS

11

GVCC.PGS.TS.

Lê Ngọc Chấn

chanln@nuce.edu.vn

098.319.1299

GV thỉnh giảng

5. Hoạt động khoa học công nghệ

5.1. Kết quả hoạt động khoa học

Trong những năm gần đây Phong trào học tập nâng cao trình độ chuyên môn và nghiên cứu khoa học của Bộ môn được cải thiện rõ rệt. Tính trong 5 năm (từ 2016 đến 2020) các thành viên của bộ môn đã thực hiện:

- Bảo vệ thành công 03 luận án Tiến sĩ, 03 thành viên đang làm NCS

- Bài báo đăng trên tạp chí quốc tế uy tín: 16 bài

- Bài báo trong nước và tuyển tập hội nghị: 33 bài

- Đề tài cấp bộ: tham gia 01 đề tài cấp bộ Xây dựng

- Đề tài Nafosted: tham gia 03 đề tài

- Đề tài NCKH cấp trường trọng điểm: Chủ trì thành công 04 đề tài.

- Đề tài NCKH cấp trường: Chủ trì thành công 10 đề tài.

- Hướng dẫn SV nghiên cứu khoa học: 21 nhóm với 2 giải Nhất, 05 giải Nhì, 7 giải Ba

- Hướng dẫn SV thi Olympic toàn quốc môn Cơ học kỹ thuật: nhiều năm liền giữ vững vị trí thứ 3 đồng đội.

5.2. Hướng nghiên cứu của Bộ môn

Một số hướng nghiên cứu chính của Bộ môn:

- Cơ học Vật rắn

- Động lực học và điều khiển các hệ kỹ thuật.

- Dao động đàn hồi của các hệ kỹ thuật và công trình xây dựng.

- Cơ học vật rắn biến dạng: Cơ học vật liệu composite, vật liệu mới, sóng mặt trong môi trường đàn hồi.

- Cơ học chất lỏng.

6. Hoạt động ngoại khóa

- Đều đặn hàng năm bộ môn tổ chức du xuân và du lịch hè cho toàn thể bộ môn gồm cả các thầy cô đã nghỉ hưu.

- Bộ môn thường xuyên tổ chức các hoạt động ngoại khóa, giao lưu các nhóm SV NCKH, Olympic.

Đội Olympic Cơ học kỹ thuật ra quân

7. Khen thưởng

Bộ môn liên tục được nhận danh hiệu tập thể lao động tiên tiến

8. Thông tin liên hệ