Bộ môn Cơ học Kết cấu

1. Giới thiệu bộ môn

- Năm 1957 tới 1958: Môn học Kết cấu tĩnh lực học được bắt đầu giảng dạy cho sinh viên khóa I, Khoa Xây dựng, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Môn học được giảng dạy bởi các Thầy cô Nguyễn Văn Hường, Phạm Sỹ Liêm, Lê Tiến Bình, và Bùi Trọng Lựu.

- Năm 1959 tới 1962: Nhóm Cơ học Kết cấu được thành lập trong bộ môn Sức bền Vật liệu và Cơ học Kết cấu của Trường Bách Khoa Hà Nội.

- Năm 1963 tới 1964: Nhóm Cơ học Kết cấu tách khỏi Bộ môn Sức bền Vật liệu và Cơ học Kết cấu, và thành lập Bộ môn Kết cấu Công trình thuộc khoa Xây Dựng, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Bộ môn bao gồm nhóm Kết cấu bê tông và Kết cấu Thép - gỗ.

- Năm 1965: Bộ môn Kết cấu Công trình được chia thành ba Bộ môn, và Bộ môn Cơ học Kết cấu được chính thức thành lập và trực thuộc Khoa Xây dựng, Đại học Bách Khoa Hà Nội. Chủ nhiệm đầu tiên của bộ môn là Thầy Nguyễn Văn Hưởng.

- Năm 1966 tới 1975: Từ khi Trường Đại học Xây Dựng được thành lập năm 1966, Bộ môn Cơ học Kết cấu được chuyển về Khoa Cơ bản của Trường. Bộ môn cùng với Trường di chuyển đi sơ tán ở Hà Bắc, Chèm, và Hương Canh tỉnh Vĩnh Phú.

- Từ năm 1975 tới nay: Bộ môn Cơ học Kết cấu chuyển về khoa Xây dựng Dân Dụng và Công Nghiệp, Trường Đại học Xây Dựng. Văn phòng của bộ môn ở Phòng 514 nhà A1, số 55 đường Giải Phóng, Hà Nội.

3. Đào tạo

Giảng dạy hệ Đại học

Đào tạo sau đại học

- Cơ học kết cấu 1

- Cơ học Kết cấu 2

- Cơ học Kết cấu

- Giới thiệu chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp

- Kết cấu công trình

- Các Phương pháp số trong cơ học kết cấu

- Phương pháp phần tử hữu hạn

- Động lực học công trình

- Động lực công trình

- Số hóa kết cấu công trình

4. Nhân sự

TT ẢNH

HỌC HÀM

HỌC VỊ

HỌ VÀ TÊN

EMAIL

ĐIỆN THOẠI

GHI CHÚ
1

THS.GV. Đỗ Kim Anh

anhdk@nuce.edu.vn

NCS. tại ĐHXD
2

PGS. TS. GVCC. Phạm Hoàng Anh

anhph2@nuce.edu.vn

 

 
3

THS. GV. >Vũ Tiến Chương chuongvt@nuce.edu.vn  
4

THS. GV. Nguyễn Bá Duẩn duannb@nuce.edu.vn  
5

TS. GVC. Nguyễn Tiến Dũng dungnt@nuce.edu.vn  
6

THS. GV. Trần Thùy Dương duongtt@nuce.edu.vn  
7

PGS. TS. GVCC. Phạm Xuân Đạt datpx@nuce.edu.vn Trưởng bộ môn
8

THS. GV. Trần Mạnh Hà @nuce.edu.vn NCS. ở Singapore
9

TS. GVC. Hà Mạnh Hùng hunghm@nuce.edu.vn Phó  bộ môn
10

THS. GV. Nguyễn Văn Hùng >@nuce.edu.vn NCS. ở Singapore
11

TS. GV. Đặng Việt Hưng hungdv@nuce.edu.vn  
12 TS. GV. Nguyễn Quang Huy huynq@nuce.edu.vn
13

THS. GV. Nguyễn Thành Luân luannt2@nuce.edu.vn  
14

THS. GV. Hoàng Đức Minh minhhdnuce.edu.vn

Phó  phòng

Tổ chức cán bộ

15

TS. GV. Nguyễn Trọng Phú phunt@nuce.edu.vn  
16

TS. GV. Vũ Ngọc Sơn sonvn@nuce.edu.vn
17

TS. GV. Đàm Xuân Thái thaidx@nuce.edu.vn
18

PGS. TS. GVCC. Nguyễn Xuân Thành thanhnx@nuce.edu.vn  
19

THS. GV. Nguyễn Anh Vũ vuna@nuce.edu.vn  
20

GS. TS. GVCC. Lê Xuân Huỳnh huynhlx@nuce.edu.vn Thỉnh giảng
21

KS. GVC. Vũ Tiến Nguyên @nuce.edu.vn Thỉnh giảng
22

TS. GVC. Nguyễn văn Phượng @nuce.edu.vn Thỉnh giảng
23

TS. GVC. Lê Văn Thành thanhlv@nuce.edu.vn Thỉnh giảng
24

GS. TS. GVCC. Nguyễn Mạnh Yên @nuce.edu.vn Thỉnh giảng
25

TS. GVCC. Nguyễn Thanh Yên yennt@nuce.edu.vn Thỉnh giảng

5. Hoạt động khoa học công nghệ

Thực hiện các đề tài khoa học công nghệ các cấp; tham gia đánh giá, nghiệm thu các đề tài khoa học, quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng phục vụ thực tế sản xuất xây dựng;

Công bố nhiều công trình khoa học trên tạp chí trong và ngoài nước;

Tham gia các hội thảo khoa học trong và ngoài nước;

Tham gia các dự án hợp tác với các đối tác trong nước và quốc tế;

Biên soạn giáo trình, sách chuyên khảo, tham khảo.

6. Hoạt động ngoại khóa

Tham gia bồi dưỡng đội tuyển dự thi Olympic cấp Trường và Toàn Quốc các môn Cơ học Kết cấu và Lập Trình trong Phân tích Kết cấu;

Tổ chức hội thảo, phối hợp phòng Hợp tác Quốc tế để mời các chuyên gia trong và ngoài nước trao đổi công nghệ và kiến thức mới về kết cấu công trình.

Tham gia các hoạt động thể dục thể thao.

7. Khen thưởng

Huân chương lao động hạng 2 cho tập thể;

Nhiều năm đạt Danh hiệu tập thể Lao động Xuất sắc;

Huân chương lao động hạng 2, hạng 3 và danh hiệu Chiến sĩ Thi đua Toàn quốc cho NGND, GS.TS. Lều Thọ Trình (đã mất).

Nhiều cá nhân đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua và bằng khen của Thủ tướng Chính Phủ và Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

8. Thông tin liên hệ

Địa chỉ:       Phòng 514, nhà A1, Trường Đại học Xây dựng, số 55 Đường Giải Phóng, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: (+84) 24 3 8697347

Trang chủ: https://nuce.vn/chkc

Fanpage: