Bảo vệ luận án tiến sỹ cấp trường - NCS. Vũ Văn Thẩm

 

Thời gian: 8h30 ngày 18/3/2021
Địa điểm: Phòng họp tầng 1 – nhà G3, trường Đại học Xây dựng
Cấp bảo vệ: Trường
Tên NCS: Vũ Văn Thẩm
Ngành: Cơ kỹ thuật
Mã ngành: 9520101
Tên luận án: Phân tích tĩnh và động tấm, vỏ thoải hai độ cong composite nano carbon - áp điện
CBHD1:

PGS.TS. Trần Hữu Quốc, Khoa Xây dựng DD&CN, trường Đại học Xây dựng

CBHD2 GS.TS. Trần Minh Tú, Khoa Xây dựng DD&CN, trường Đại học Xây dựng

NCS. Vũ Văn Thẩm thuyết trình bảo vệ luận án

Hội đồng và bộ môn chụp ảnh lưu niệm cùng NCS