Bảo vệ luận án tiến sỹ cấp trường - NCS. Trần Việt Tâm

 

Thời gian: 19/9/2019
Địa điểm: Trường Đại học Xây dựng
Cấp bảo vệ: Trường
Tên NCS: Trần Việt Tâm
Ngành: Kỹ thuật xây dựng
Mã ngành: 9580201
Tên luận án:

Nghiên cứu khả năng chống chọc thủng của sàn phẳng bê tông ứng lực trước

CBHD:

GS. TS. Phan Quang Minh, Khoa Xây dựng DD&CN, trường Đại học Xây dựng

GS. TS. Nguyễn Ngọc Phương, Khoa Sau đại học, trường Đại học Kiến trúc Hà Nội

   NCS. Trần Việt Tâm thuyết trình bảo vệ luận án

Hội đồng đánh giá chúc mừng NCS

Hội đồng và bộ môn chụp ảnh lưu niệm cùng NCS