Bảo vệ luận án tiến sỹ cấp trường - NCS. Phan Minh Tuấn

 

Thời gian: Ngày 15/4/2021
Địa điểm: Hội trường tầng 1 nhà G3 – Đại Học Xây Dựng
Cấp bảo vệ: Trường
Tên NCS: Phan Minh Tuấn
Ngành: Kỹ thuật xây dựng
Mã ngành: 9580201
Tên luận án: Nghiên cứu sự làm việc chịu uốn của dầm bê tông cốt hỗn hợp thép và polyme cốt sợi thủy tinh
CBHD:

PGS.TS Lê Bá Huế, Khoa Xây dựng DD&CN, trường Đại học Xây dựng

NCS. Phan Minh Tuấn thuyết trình bảo vệ luận án

Hội đồng và bộ môn chụp ảnh lưu niệm cùng NCS

Hội đồng và bộ môn chụp ảnh lưu niệm cùng NCS