Bảo vệ luận án tiến sỹ cấp trường - NCS. Phạm Quang Đạo

 

Thời gian: Ngày 27/4/2021
Địa điểm:

Trường Đại học Xây dựng

Cấp bảo vệ: Trường
Tên NCS: Phạm Quang Đạo
Ngành: Kỹ thuật xây dựng
Mã ngành: 9580201
Tên luận án: Nghiên cứu sự làm việc của dầm bê tông cốt thép sử dụng tro bay và xỉ lò cao làm chất kết dính geopolyner
CBHD:

PGS. TS. Phạm Thanh Tùng, Khoa Xây dựng DD&CN, Đại học Xây dựng

GS. TS. Ngô Đức Tuấn, Đại học Tổng hợp Melbourne (Australia)

NCS. Phạm Quang Đạo thuyết trình bảo vệ luận án

Lãnh đạo nhà trường và Hội đồng chụp ảnh lưu niệm cùng NCS