Bảo vệ luận án tiến sỹ cấp trường - NCS. Nguyễn Mạnh Hùng

 

Thời gian: Ngày 08/4/2021
Địa điểm: Phòng họp tầng 1 - Nhà G3 - Trường ĐHXD
Cấp bảo vệ: Trường
Tên NCS: Nguyễn Mạnh Hùng
Ngành: Kỹ thuật xây dựng
Mã ngành: 9580201
Tên luận án:

Nghiên cứu thực nghiệm sự làm việc dài hạn của dầm bê tông cốt thép chịu chuyển vị cưỡng bức gối tựa

CBHD:

PGS.TS. Nguyễn Trung Hiếu, Khoa Xây dựng DD&CN, Đại học Xây dựng

GS.TS. Ngô Thế Phong, Khoa Xây dựng DD&CN, Đại học Xây dựng

 NCS. Nguyễn Mạnh Hùng thuyết trình bảo vệ luận án

PGS.TS Nguyễn Bình Hà, trưởng khoa Đào tạo sau Đại học chúc mừng NCS

Hội đồng và bộ môn chụp ảnh lưu niệm cùng NCS