Bảo vệ luận án tiến sỹ cấp trường - NCS. Nguyễn Hùng Cường

 

Thời gian: Ngày 30/7/2020
Địa điểm: Phòng họp Tầng 1 nhà G3 – trường Đại học Xây dựng
Cấp bảo vệ: Trường
Tên NCS: Nguyễn Hùng Cường
Ngành: Kỹ Thuật xây dựng
Mã ngành:

62580208

Tên luận án: Nghiên cứu tính công tác hỗn hợp bê tông và kỹ thuật bảo dưỡng bê tông tự lèn trong điều kiện khí hậu Việt Nam
CBHD:

PGS.TS. Hồ Ngọc Khoa, Khoa Xây dựng DD&CN, trường Đại học Xây dựng

TS. Bùi Danh Đại, Khoa Vật liệu xây dựng, trường Đại học Xây dựng

NCS. Nguyễn Hùng Cường thuyết trình bảo vệ luận án

PGS.TS Nguyễn Bình Hà, trưởng khoa Đào tạo sau Đại học chúc mừng NCS

Cán bộ hướng dẫn chụp ảnh lưu niệm cùng NCS