Bộ môn Sức bền Vật liệu

1. Giới thiệu bộ môn

Bộ môn Sức bền Vật liệu được thành lập vào tháng 8 năm 1966, với 07 Cán bộ Giảng dạy và 01 Cán bộ Thí nghiệm từ Đại học Bách Khoa Hà Nội.

Hiện tại, đội ngũ giảng viên của bộ môn Sức bền vật liệu bao gồm 17 giảng viên cơ hữu (03 GVCC,  09 GVC và 06 GV), 02 Cán bộ hướng dẫn thực hành (01 TS và 01 Cử nhân) và 05 giảng viên thỉnh giảng (03 GVCC và 02 GVC); trong đó có 03 Giáo sư, 03 Phó giáo sư, 05 Tiến sỹ, 06 Thạc sĩ và 01 Cử nhân

Bộ môn Sức bền vật liệu là một trong những bộ môn Cơ sở ngành có bề dày truyền thống về đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực Kỹ thuật Xây dựng, Cơ học và Kết cấu Công trình.

2. Lịch sử hình thành

Cùng với sự ra đời của Trường Đại học Xây dựng, Bộ môn Sức bền Vật liệu được thành lập từ tháng 8 năm 1966, đến nay đã là 55 năm. Nếu kể cả 10 năm thuộc Khoa Xây dựng - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội (1956 - 1966), thì Bộ môn Sức bền Vật liệu đã có lịch sử 65 năm tham gia đào tạo. Lúc mới thành lập, Bộ môn chỉ có 7 cán bộ được chuyển từ Khoa Xây dựng của Trường Đại học Bách khoa sang do thầy Phan Ngọc Châu là trưởng bộ môn đầu tiên. Trải qua 55 năm hình thành và phát triển (1966 - 2021), đến nay đã có hơn 70 cán bộ đã từng và đang công tác tại Bộ môn. Hiện nay có 24 cán bộ đang làm việc tại Bộ môn, trong đó có 19 cán bộ trong biên chế chính thức, 05 cán bộ giảng dạy đã nghỉ hưu nhưng vẫn tham gia công tác.

Phòng thí nghiệm Sức bền Vật liệu ra đời cùng thời điểm Bộ môn Sức bền Vật liệu thành lập, trải qua nhiều giai đoạn phát triển, PTN luôn đảm nhiệm tốt vai trò của mình trong phục vụ đào tạo, nghiên cứu và phục vụ sản xuất.

3. Đào tạo

Giảng dạy hệ Đại học

Đào tạo sau đại học

- Sức bền Vật liệu

- Sức bền vật liệu 1

- Sức bền vật liệu 2

- Cơ học công trình xây dựng

- Cơ học môi trường liên tục và lý thuyết đàn hồi

- Giới thiệu Ngành Kỹ thuật Xây dựng

- Hướng dẫn thực tập Cán bộ kỹ thuật

- Hướng dẫn Đồ án tốt nghiệp

- Kỹ thuật kết cấu cơ bản

- Sức bền vật liệu ứng dụng

- Phương pháp luận Nghiên cứu khoa học chuyên ngành

- Lý thuyết tấm và vỏ mỏng

- Ứng xử cơ học của vật liệu composite trong kết cấu công trình

- Phân tích kết cấu ngoài giới hạn đàn hồi

- Cơ học môi trường liên tục nâng cao

- Lý thuyết độ tin cậy và tuổi thọ công trình

- Cơ học phá hủy

4. Nhân sự

TT ẢNH

HỌC HÀM

HỌC VỊ

HỌ VÀ TÊN

EMAIL

ĐIỆN THOẠI

GHI CHÚ
1

GVC.ThS. Mai Châu Anh

anhmc@nuce.edu.vn

NCS. tại ĐHXD
2

GVC.TS. Chu Thanh BÌnh

binhct@nuce.edu.vn

0903291159

P. Trưởng bộ môn

Trưởng phòng TN

SBVL

3

GVC.ThS. Trần Bình Định

dinhtb@nuce.edu.vn

 
4

GVC.ThS. Phạm Sỹ Đồng

dongps@nuce.edu.vn

NCS. tại ĐHXD
5

GV.ThS. Trần Đại Hào

haotd@nuce.edu.vn

NCS. tại ĐHXD
6

GVC.ThS. Hồ Thị Hiền

hienht@nuce.edu.vn

 
7

GVC.TS. Đặng Xuân Hùng

hungdx@nuce.edu

 
8

GVC.ThS. Nguyễn Thị Hường

huongnt@nuce.edu.vn

 
9

GVCC.GS.TS Trần Văn Liên

lientv@nuce.edu.vn

 
10

GV.TS. Nguyễn Văn Long

longnv@nuce.edu.vn

 
11

GV.ThS. Nguyễn Văn Lợi

loinv@nuce.edu.vn

NCS. tại Thái Lan
12

GVC.ThS. Hoàng Thu Phương

phuonght@nuce.edu.vn

 
13

GVC.ThS. Nguyễn Thị Bích Phượng

phuongntb@nuce.edu.vn

 
14

GVCC.PGS.TS. Trần Hữu Quốc

quocth@nuce.edu.vn

 
15

GV. TS. Nguyễn Tất Thắng

thangnt@nuce.edu.vn

 
16

GV. TS. Vũ Văn Thẩm

thamvv@nuce.edu.vn

 
17

GV.ThS. Nghiêm Hà Tân

tannh@nuce.edu.vn

Phó trưởng phòng HTQT

NCS. tại ĐHXD

18

KTV. CĐ Trần Thị Quỳnh Thư

thutq@nuce.edu.vn

 
19

GVCC.GS.TS. Trần Minh Tú

tutm@nuce.edu.vn

0912 10 11 73

Trưởng Bộ môn

Phó trưởng khoa Xây dựng

20

GVC.ThS. Nguyễn Văn Bình

binhnv@nuce.edu.vn

Thỉnh giảng
21

GVC.ThS. Nghiêm Quang Hà

hanq@nuce.edu.vn

Thỉnh giảng
22

GVCC.GS.TS. Nguyễn Văn Phó   Thỉnh giảng
23

GVCC.PGS.TS. Tô Văn Tấn

liengallery@gmail.com

Thỉnh giảng
24

GVCC.PGS.TS. Lê Ngọc Thạch

thachln@nuce.edu.vn

Thỉnh giảng

5. Hoạt động khoa học công nghệ

- Thực hiện các đề tài khoa học công nghệ các cấp; tham gia đánh giá, nghiệm thu các công trình xây dựng, các đề tài nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.

- Công bố nhiều công trình khoa học trên các tạp chí trong và ngoài nước;

- Tham gia các hội thảo khoa học trong và ngoài nước;

- Tham gia các dự án hợp tác với các đối tác trong nước và quốc tế;

- Biên soạn giáo trình, sách chuyên khảo, tham khảo phục vụ đào tạo.

6. Hoạt động ngoại khóa

- Tổ chức các buổi hội thảo, các hội nghị Cơ học.

- Tham gia hoạt động giảng dạy chuyên đề về Kỹ thuật Xây dựng, Cơ học vật rắn.

7. Khen thưởng

- Nhiều năm liền đạt Danh hiệu tập thể Lao động Xuất sắc.

- Nhiều cá nhân đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- 04 Nhà giáo Ưu tú

8. Thông tin liên hệ

Địa chỉ Văn phòng Bộ môn:

Phòng 101, tầng 1, nhà Thí nghiệm, Trường Đại học Xây dựng

55 Đường Giải Phóng, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại:

(+84) 2438 691462

Địa chỉ PTN Sức bền Vật liệu:

Phòng 115 - H1 – Trường Đại học Xây dựng

Trưởng Bộ môn:

Phó Trưởng Bộ môn:

GVCC.GS.TS. Trần Minh Tú - ĐT: 091 210 1173

GVCC.TS. Chu Thanh Bình - ĐT: 090 329 1159

Cán bộ hướng dẫn thí nghiệm:

GV.TS. Vũ Văn Thẩm - ĐT: 0972811818

CN. Trần Thị Quỳnh Thư - ĐT: 098 590 5499

Fanpage:

https://www.facebook.com/SucbenvatlieuDHXD