Thông báo V/v xét tốt nghiệp đợt 1 năm học 2021-2022