Danh sách xét giao Đồ án tốt nghiệp và Quy định thực hiện Đồ án tốt nghiệp đợt 2 năm học 2021-2022

Quy định về thực hiện đồ án tốt nghiệp (K62 - Đợt 2)

Bộ môn Công trình Bê tông cốt thép - HD1

Bộ môn Công trình Thép gỗ - HD1

Khối XD - Bổ sung