THÔNG BÁO KẾ HOẠCH THỰC TẬP CÁN BỘ KỸ THUẬT ĐỢT 2 NĂM HỌC 2022-2023 KHOA XÂY DỰNG DD&CN

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH THỰC TẬP CÁN BỘ KỸ THUẬT ĐỢT 2 NĂM HỌC 2022-2023 KHOA XÂY DỰNG DD&CN

1. Kế hoạch thực tập CBKT đợt 2 năm học 2022-2023

2. Danh sách giao TTCBKT đợt 2 năm học 2022-2023

3. Sinh viên đã được phân thực tập tại các công ty đối tác của Khoa: COTECCONS, VIBIM , BKScons Khoa đã gửi danh sách riêng về lớp. Những sinh viên ngoài danh sách trên liên hệ GVHD để xem xét nguyện vọng địa điểm thực tập của mình.

4. Sinh viên có thắc mắc về danh sách thực tập liên hệ zalo: 0325.288.985 và trình bày đúng quy định sau:

- Tiêu đề: Thắc mắc V/v thực tập CBKT

- Họ và tên:

- Lớp:

- MSV

- SĐT

- Nội dung thắc mắc: Hạn cuối thắc mắc trước 10h ngày 19/12/2022. Sau thời gian trên không giải quyết.